Okamura: Nikdo z mocných nechce vidět, že v této zemi jsou tisíce obětí justičních zločinů Doporučený

Největší sál Poslanecké sněmovny PČR byl nabit k prasknutí Největší sál Poslanecké sněmovny PČR byl nabit k prasknutí snímek Ivana Haslingerová revue Fragmenty

Byla jsem již za desítky let na mnoha seminářích a konferencích ve Sněmovně, ale tohle jsem ještě nezažila. Když jsem přicházela v pondělí 7. září 2020 před 11. hodinou od Malostranského náměstí do paláce Poslanecké sněmovny ve Sněmovní ulici na seminář SPD Spravedlnost a vymahatelnost práva. Žijeme ještě v právním státě? myslela jsem, že je před ním protestní demonstrace pražských sluníčkářů, jak to bývá jejich zvykem, když se někde vyskytne jimi tolik milovaný předseda SPD Tomio Okamura. Fronta občanů se totiž táhla od parlamentního paláce až na Malostranské náměstí. Šlo však naopak o veliký zájem občanů, kteří se chtěli dostat dovnitř paláce, v němž  se v největším konferenčním sále konal seminář SPD na výše uvedené téma. Zájem občanů ukázal, že téma je skutečně palčivé a že nejen prezident Zeman, který ho zaštítil, ale i občané si myslí, že tento seminář přinese na půdu poslanecké sněmovny mimořádně závažné téma.

Setkání občanů postižených justicí organizoval místopředseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, poslanec SPD Jiří Kobza spolu s Institutem Aleny Vitáskové z.s. (IAV) a Spolkem Šalamoun Johna Boka. I když díky velkému zájmu byl seminář zahájen se zpožděním, potvrdil slova ze zdravice prezidenta republiky, že  „Vymahatelnost práva je dnes velmi aktuální." 

Zdravici prezidenta Miloše Zemana přečetl místopředseda našeho zákonodárného sboru Tomio Okamura. Pan prezident v ní jmenoval několik veřejně známých případů špatného vymáhání práva. Například mnohaletou kauzu Aleny Vitáskové, Petra Nečase, kauzy popotahovaných zastupitelů z Postoloprt, Vlasty Parkanové, která čeká na rozsudek téměř deset let. „Je cosi shnilého v právním státě českém,“ parafrázoval ve své zdravici pan prezident prince Hamleta.

A nebyl by to on, aby ve zdravici nezmínil hyenistické novináře, kteří si vybírají dehonestující útržky ze spisů, a tím vytváří ze zatčených obžalované ještě před rozsudkem. Musím ale uznat, že má pravdu. Zejména mainstreamová média absolutně rezignují na odpovědnost a ohledy k zatčeným jako k lidským bytostem.  V honbě za senzací vedoucí k vyšším ziskům zveřejňují nedůstojně úniky ze soudních spisů, jimiž si vyšetřovatelé vyřizují své účty s druhou stranou, což určitě není poctivé, jak by podle pana prezidenta být mělo. Nedbají o mnohaleté zásady právního státu - na presumpci neviny, natož pak na zásadu v pochybnostech vydat rozsudek  ve prospěch obžalovaného. Proto je prezident Zeman vyzval, aby se nikdy nezapomínalo, že soud nemá být krutý tribunál, na němž se diskutuje pouze o paragrafech, ale o osudech reálných lidských bytostí

Místopředseda Sněmovny Tomio Okamura k prezidentově zdravici dodal, že nejen média, ale především"nikdo z mocných nechce vidět, že v této zemi jsou tisíce obětí justičních zločinů". Nikoliv omylů, ale zločinů, jak  ještě jednou zdůraznil. Zločinů proto, že se jedná o záměr soudců a státních zástupců, nikoliv pouze o jejich omyl. Úniky z vyšetřovacích spisů poskytované médiím z důvodů vlastních nenávistí jsou proto podle něj zločinné. Znesnadňují obhajobu a vedou k odsouzení nevinných.

Jako exemplární případ jmenoval kauzu přítomné Aleny Vitáskové, v níž podle něho bylo vše motivováno podlým cílem odvést pozornost od skutečných viníků fotovoltaického tunelu. A nejhorší je, že takto předem dehonestovaní občané nemají nikde zastání. Rovněž oběti lichvy, pokud se obrátí na stát, také žádné zastání nenajdou, naopak stát lichvu ještě posvětí exekučním příkazem. 

Předseda SPD Okamura zdůraznil, že je si těchto problémů vědom a chce je řešit.

Důkazem toho je, že právě jeho přítel, poslanec za SPD Jiří Kobza, umožnil a zaštítil konání semináře nespravedlivě odsouzených na půdě Poslanecké sněmovny. A nejen to. SPD již napsala ústavní zákon o nepromlčitelném právu na spravedlnost, usiluje o zavedení hmotné a osobní odpovědnosti za rozhodnutí státních úředníků včetně justičních činitelů a chystá zákon zřizující Generální inspekci justice. Prozatím supluje tento důležitý úřad pomáhající nespravedlivě stíhaným „Projekt nevina“, což není dlouhodobé řešení,  neboť tuto službu by měl občanům zajišťovat podle pana Okamury  stát.

Poslanec Jiří Kobza rovněž zdůraznil, že otázka spravedlnosti je klíčovým problémem státu. Vysvětlil přítomným, že dnes spravedlnost není bohužel jen věcí našich soudů, ale především EU, v níž justicí evropskou prostupuje tolerance k rušení zákonů národních států a přes 80 procent zákonů u nás přebijí zákony EU. Přináší to toleranci polygamie muslimů a dětských sňatků. Kniha vyzývající k zabíjení nevěřících psů, Korán, je stavěna na roveň Bible. Takový stát je předstupněm totality. Mráz nepřichází z Kremlu, ale z EU. (A pozor za nevěřící považují muslimové především ateisty, křesťany nechávají většinou žít za placení dávek do státní pokladny, neboť Mohamed uznával Ježíše jako svého předchůdce. Pouze nevěřil, že je synem Boha. Takže názor ateistů, že by se jim v případě přijetí práva šaría nic nestalo a jen ty nemoderní katolíky by muslimové pobili, plyne z totální neznalosti situace v muslimských zemích. - pozn. redakce). 

Právní stát musí být podle Jiřího Kobzy vázán vlastním právem, které nesmí znamenat jen formální humanitu. Spravedlnost musí být nejvyšší hodnotou právního státu, ale nesmí být zaměňována za nedotknutelnost, jak se stalo například při soudu se  Salvinim v Itálii. K soudu se pak chodí bohužel pouze pro rozsudek, ne pro spravedlnost. A nejhorší je, že takové nedůstojné akce jako například provedl předseda Řeporyjí Novotný s odstraněním Koněvova pomníku chválí dokonce poslanci zákonodárného sboru, jako například Petr Fiala. 

Jako první oběť justiční zvůle  vystoupila s příspěvkem na téma Trestní stíhání na objednávku Ing. Alena Vitáskovázakladatelka a předsedkyně IVK, mluvčí a signatářka Manifestu IAV. Připomněla, že nejen ona, ale i například Prus, Nováček, Nečesaný, Nečas,  Hudeček, Vorlíčková, Schneiderová, Chalupa  a další byli rovněž obětmi trestního stíhání na objednávku. Předseda Energetického regulačníhgo úřadu Chalupa neunesl tuto pohanu, zhroutil se a  během nespravedlivého stíhání zemřel. Premiér Nečas byl obětí prokurátorského puče. Bez prokurátorů by totiž nemohl vyšetřovatel Šlachta vstoupit na půdu vlády. Zákonodárci nemají takřka šanci proti těmto praktikám státních zastupitelů uspět. Jde totiž o to na čas se zbavit odpůrců a uvolnit ruce k omilostnění opravdových lumpů. Paní Schneiderová strávila např. 8 měsíců v nejtěžším žaláři. Vrchní soud jí nakonec sice zprostil viny, ale  ty hrůzy a ztrátu důstojnosti před občany jí již nikdo nevrátí.

 

Pokud jde o ni samu, byla celkově pronásledovaná justicí, 8 let, neboli 69 868 hodin nežila. První kauza se vlekla 7 let, druhá 6 let. Přicházela postupně o čest, o příjem a úspory a nyní již nemá na právníky. Zasáhlo  to její rodinu. Údajný zločin vykonstruoval Radek Mejzlík. Vrchní prokurátor Zeman zfalšoval důkaz. Byla sice nakonec zproštěna obžaloby, ale ne proto, že nebyly důkazy, ale že nebyl skutek vykonstruovaný Mejzlíkem trestným činem. Neboli Mejzlík vykonstruoval důkaz chybně. Byl to podle ní soudní ping-pong. Kamil Špelda v něm nedokázal ani dobře pokládat otázky svědkům, trval však přesto na 3,5 letech trestu.  "Stáváte se psancem ve vlastní zemi. Vyrobí z Vás zátěž pro společnost, mnohdy dokonce bezdomovce," uzavřela paní Vitásková.

Podle ní málokdy soudce odmítne paskvil státních zástupců přijmout místo toho, aby se věnoval skutečným zločinům. Trestní stíhání na objednávku se praktikuje stále, i za vlády premiéra Babiše. Jde přitom o monstrózní systém selhání práva a spravedlnosti. Není to jen neznalost zákonů státních zástupců či jen šlendrián… Je to předem vyrobený zločin.

Na dotaz, zda cítila zadostiučinění po omilostnění uvedla Ing. Vitásková: "Při zproštění vnímáte sice úlevu, že vyšetřování skončilo, ale pošlapanou čest vám nikdy nikdo nevrátí. Proto nikdy nezapomeneme, požadujeme řádné odškodnění a to i zpětně!"

Další oběť trestního stíhání na objednávku Radomír Prus, podnikatel, průmyslník, mluvčí a signatář Manifestu IAV (MIAV), pohovořil obecně na téma Zneužívání trestných řízení vůči podnikatelům. Uvedl, že spolu s Alenou Vitáskovou sepsal manifest IVK proti této justiční zvůli.  "Havel by nevěřil, že v dnešní době voláme po spravedlnosti. Padesátá léta se opakují. Začátek  všeho bylo zvolení Pavla Zemana nejvyšším státním  zástupcem. Ironií je, že trestní řízení nemá nevinné likvidovat, ale chránit. Boj s prokuraturou je nevyvážený. U soudu musíte dokazovat svojí nevinu v rozporu s presumpcí neviny.  Řízení se obrovsky protahuje. Stát lze v tomto omluvit snad jen tím, že je přehlcen," zdůraznil pan Prus a pokračoval: "Čekáte 2 i více let roky. Pak zase začnou a budou hledat další důvody pro Vaše zatčení. Nakonec nic nenajdou a kdyby i našli, do té doby mnozí zemřou. Přitom by k zamezení tohoto bezpráví stačilo tak málo. Stačilo by schválit, že stát po svých úřednících škodu musí a ne pouze může vymáhat. Každý obviněný musí mít toto právo. Pokud ho mít nebude, nejsme demokratický právní stát Stát."

Bořek Riess, podnikatel, spolumajitel patentu na solární aplikace, signatář a Vedoucí sekce MIAV v příspěvku Podnikatelé poškozeni justicí“  promluvil na téma "Nelegální právní prostředí  v České republice". Soudy podle něho pošlapávají podnikatelům lidská práva a ti ztrácejí důvěru v právní stát. Pokud se ozvete, policie pronásleduje Vás jako iniciátora podání. Na můj dotaz, jak se má občan domoci práva, mi soudce ústavního soudu Jiří Rychetský odepsal, že vzhledem na funkci, kterou zastává, nemůže a nesmí odpovědět.  "Jak dlouho se budou zástupci Ing. Špedlík, Jiří Zemánek, vyšetřovatelka policie Martináková, Česká sekce u soudu ve Štrasburku schovávat za neoprávněnou nadřazenost nad ústavou a právem?" ptal se pan  Riess.

Firma pana Riesse MIPL byla dána do konkurzu, on jako majitel skončil a během soudního procesu zmizel majetek - 2000 mrazících boxů. Podal proto Žalobu o náhradu škody, kterou zamítli s tím, že ji může podat jen insolventní správce Gazdík. Když se zmátořil ze šoku, byl  předvolán na  policii, kde mu nabídli, že pokud přizná, že se majetek ztratil před konkurzem, neboli ho rozkradli lidé pro něj pracující, bude se o žalobě jednat, jinak bude odsouzen. Státní zástupce se tím stal soudcem.  Kam se hrabe Franz Kafka. Podal jsem námitku o podjatosti soudu. Na soudní chodbě jsem před jejím projednáváním zaslechl rozhovor: "Ahoj, dali jsme to Sylvě, ta ví, jak má rozhodnout. Námitku o její podujatosti soud neuzná, protože Sylva nezná nikoho z nás." 

"Tím, že soudy soudí zločiny páchané těmi, kteří je nespáchali, namísto těch, kteří je spáchali, je  kryt  20 let  starý privatizační podvod. Co je platné, že v roce 2012 konstatují že došlo k pochybení. Vám se omluví, ale dodnes je vše neukončeno a čeká se na promlčení.  To jsou důvody prodlužování soudních pří, na něž poukazuje prezident. Čekání na promlčení a nestíhání včas skutečných viníků" vysvětlil pan Riess.

Olga Brůčková předsedkyně spolku Rodiny obětí české justice z. s.  signatářka a vedoucí sekce MIAV: Rodiny obětí české justice hovořila emotivně na téma "Dopad nevymahatelnosti práva na rodiny občanů poškozených justicí“ Uvedla, že je matkou syna Petra Brůžka obviněného z činu, kterého se nikdy nedopustil. Byl obviněn pouze na základě lživé výpovědi známého a odsouzen místo něj na 18 let odsouzen aniž by soud prověřoval okolnosti. Je možné podat jen 5 žádostí o obnovu povoleno. Přezkum Není přitom ostudou soudce, když mu byly předloženy vykonstruované důkazy. Dobrá práce policie a soudů se hodnotí pouze podle počtu uzavřených případů, které mu zadává policie. Obnova řízení znamená pro soudce, že rozhodl chybně. a protože k němu můžete podat žádost o přezkum, je vše marné. Odvolací soud čte jen rozsudek a nejvýš se zabývá procesními chybami. Najít advokáta, který ústavní činnost napíše dobře, je problém.  Proto ji nepovolí. Podrobně se můžete s případem seznámit v  článku Dopad na rodiny občanů poškozených justicí je obrovský

Václav Peričevič místopředseda spolku Šalamoun, z.s. signatář Manifestu IAV se pohoršil ve svém příspěvku „Znalecké posudky, jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem „nesoudí soudci, ale znalci“ nad prací soudních znalců, kteří jsou podle něj   kamarádi policie, která jim zadává posudky a stát je draze platí.

Na jednoho vězně platí stát 1200 Kč na den. Celkem vydá na všecny 25 milionů denně  a kdyby těch 30 až 40 % zcela nevinných bylo souzeno spravedlivě,  ušetřil by až 10 milionů denně, ročně 3 650 milionů. Stačilo by aby se neodsuzovalo dopředu a dělaly se posudky na zakázku. Nesoudí soudy, ale soudní znalci na jejichž posudek je kladen velký důraz. A tam je zakopán pes. Věznice ale jsou spokojení neboť na vězně čerpají dotace a rádi si uměle drží větší počet vězňů.  Co na tom, že nespravedlnost vězně i rodiny vyčerpává a psychicky rozloží.

Zodpovědnost znalců za neprofesionální práci není žádná. K výběru není žádný klíč což otvírá prostor pro korupci. Bylo mi divné, proč znalec dělá za rok 480 posudků a druhý jen 20. Odpověď toho druhého zněla, že asi platí malou provizi za zprostředkování posudku policii.  Finanční efekt z vypracování posudku je až 400 000 Kč měsíčně. Je jasné, že je zde obrovský otevřený prostor pro korupci. Posudky toho prvního znalce měly  pak takové vady, že některé byly  celé nepravdivé. Měl předem stanovené  některé diagnózy, aniž něco vyšetřil. Nikdo tyto učené pány nekontroluje.  Nebo policie předá k vyšetření pachové stopy předmět, kterého se pachatel nedotkl. Každá strana myslí jen na peněžní zisk, ale ne na to, že touto machinací zničí člověku život. Ne nadarmo se znalcům říká obchodníci s nadějí. Co na tom, že např. Roman Ševčík byl až po 30 letech propuštěn jako nespravedlivě odsouzený. Co na tom, že mu vzali svobodu, obstavili exekutoři majetek a stal se rázem bezdomovcem. Co na tom, že kněz Kuciak byl zproštěn viny ze znásilnění ministranta. Nesou si stigmata odsouzených.

RNDr. Jiří Svoboda, CSc.,DSc., aktivista zabývající se protiústavností a nezákonností nastavení podpory obnovitelných zdrojů energie, signatář Manifestu IAV Téma: „Fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základů právního státu, nikdo zodpovědný to nechce vidět. Občané to zaplatí.“  Chybný zákon by tunel nezpůsobil, kdyby platila pravidla právního státu. Objem peněz jdoucích na podporu výroby elektřiny z OZE je 1 bilion korun, nyní činí státní dluh 1,8 bilionů. Provozní podpora ekobaronů má trvat 20 let, ale zaplatí se to za 15 let. Šikovní totiž zvolí efektivnější projekt. ERU změnil vyhláškou podmínky  na 7% podporu V roce 2013 byl přijat zákon, že pro podporu elektřiny z výroben musí stát snížit o 300 miliard. Ale ERU nechce podporu snížit.  Takřka 10 let se snažíme aby podpora OZE byla dána do pořádku v souladu s ústavou. Nejvyšší podporu získá  plyn. Mělo by se oficíálně přiznat pochybení, které provedla ERU v roce 2005.  

Ing. Ivan Noveský předseda Institutu pro energetiku z. s. přednesl referát na téma „Selhání státu u fotovoltaických elektráren“ 

Radek Novotný Předseda nadačního fondu PRAVDA O VODĚ signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Stát, voda a přírodní bohatství si vybral téma: „Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Svobodný stát má v rukou vodu a vše zásadní, co s vodou souvisí“ 

Zbyněk Prousek soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z.s. člen výkonné rady IAV, signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV  "Občané poškození podvody tzv. „šmejdů“ hovořil na téma „Šmejdí byznys je státem tolerovaný organizovaný zločin“ 

Pavel Štěpán zakládající člen a člen výkonné rady Odborové aliance IZS signatář Manifestu IAV, vedoucí sekce MIAV: Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS promluvil o  „Účelové likvidaci nepohodlných příslušníků bezpečnostních sborů“

JUDr. Ladislav Kovařík ze Sdružení válečných veteránů ČR – člen světové federace válečných veteránů, Vojáci z povolání ČR z.s. promluvil o „Poškozování práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů - zvůle státu a české justice“

Vzhledem k rozsahu článku budeme zveřejňovat příspěvky  postupně v plném znění.

Číst 3419 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v SOUDCOKRACIE 4.PARLAMENT

Související položky (podle značky)

  Fragmenty jsou zobrazeny na twitteru i facebooku

Twitter Fragmenty        Facebook Fragmenty       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Blog iDNES Haslingerová Facebook Haslingerová  LinkedIn Haslingerová  

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %