Fragmenty - Fragmenty - DOMÁCÍ POLITIKA http://fragmenty.cz Thu, 24 Jan 2019 00:19:26 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Přes oficiální popření bylo u nás skladováno 90 atomových hlavic http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2484-pres-oficialni-popreni-bylo-u-nas-skladovano-90-atomovych-hlavic http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2484-pres-oficialni-popreni-bylo-u-nas-skladovano-90-atomovych-hlavic Jaderné hlavice, které skladoval Sovětský svaz v Depotu Míšově-Borovnu v Brdech můžete uvidět v ATOM muzeu, které je z tohoto Depotu vybudováno

Zapovězené utajované místo v bývalém vojenském prostoru v Míšově - Borovnu v  Brdech na hranici jižního Plzeňska a Příbramska, místo, kde se nacházel tajný Depot sovětských jaderných hlavic vedený jako JAVOR 51o kterém nevěděli ani nejvyšší českoslovenští komunističtí vůdci včetně generality, bylo několika nadšenci v čele s ing. Václavem Vítovcem, předsedou nadace Železné opony, přebudováno na ATOM muzeum. Je neuvěřitelné, že se nadaci Železná Opona podařilo zachránit  unikátní sovětské vybavení včetně  hlavic jaderných raket,  protože všechny ostatní podobné sovětské sklady byly po pádu skutečné železné opony jak u nás, tak v NDR, Holandsku a Belgii zlikvidovány. A nejen to, vzhledem ke své unikátnosti se ATOM muzeum dále rozšiřuje o unikáty z celého světa. Nedávno získalo například jadernou minu a příkaz k americkému útoku na Hirošimu. Není divu, že takovému počinu přijeli požehnat 25. listopadu 2018 vysocí církevní představitelé, s přáním, aby ATOM muzeum bylo MEMENTEM pro další generace. 

Vchod do ATOM muzea je velmi nenápadný. Stejně nenápadný byl i Depot sovětských atomových hlavic za války. Stráží ho ale o to nepřehlédnutelnější socha Lesního ducha, jehož sochu vyřezal místní občan. Ing. Jan Šolta se ho ale nebojí, neboť duch  dobře ví, že ATOM muzeum je jeho láskou a pomáhá ho zviditelňovat jak jen to jde.  

O tom, že sovětský atomový program byl  za studené války  opravdu obrovský, se vědělo. Přesto po vstupu do areálu při pohledu na  nejstrašnější zbraň studené války 40x silnější než ta, která dopadla na Nagasaki, názvoslovím NATO jmenovanou Satan, názvoslovím Varšavské smlouvy zvanou Vojvoda, která měla takovou destrukční schopnost, že jedna její hlavice vyřadila z provozu území na vzdálenost 280 000 km člověku, zamrazí. Ale ono stačí vystřelit na nepřátelské území běžné jaderné rakety, jejichž hlavice jsou uloženy hned ve vstupní hale ATOM muzea, kterých měli u nás Sověti uloženo 90. V Rusku měli uloženo podobných jaderných zbraní 327. Uran do nich dodávali až v případě použití. Konkrétně k nám měl přijet vlakem do 24 hodin, v Rusku ho měli k disposici okamžitě. Za války na štěstí žádná z nich nebyla použita. A po pádu železné opony byly vesměs jak dva další Depoty u nás, tak ve Východním Německu, Holandsku i Belgii zavaleny a zlikvidovány.

Jak a proč se povedlo právě tento sklad zachránit před demolicí, na to nám odpověděl jeho majitel ing Václav Vítovec: "S kamarádem jsme do bývalého skladu jaderné munice v Míšově v Brdech jezdili a napadlo nás zachovat tento bývalý opuštěný objekt po sovětské armádě. Navázalo to na můj obor Jaderně energetické stroje. Chtěl jsem, aby bylo vše zachováno a aby to sloužilo k výstraze mladých lidí a dalších generací k tomu, co by způsobila jaderná válka. Aby od výroby jaderných zbraní lidstvo odstoupilo. Nakonec se nám podařilo vybudovat toto ATOM muzeum skladu jaderné munice u nás.

Inženýr Vítovec ukazuje při prohlídce ATOM muzea biskupovi Herbstovi, jaký výbuch provedla raketa Satan

Biskup Karel Herbst, SDB z Arcibiskupství pražského, který přijel požehnat ATOM muzeu, po prohlídce areálu s odborným výkladem v opravdovém pohnutí sdělil přítomným: "Sám jsem nikdy nevěděl, že tady takové hrozné místo bylo. Děkuji dobrému Pánu Bohu, že vedl ruce vrchních velitelů, aby červená tlačítka nezmáčkli. Jen díky tomu  celá zeměkoule nebyla poznamenána takovým strašným neštěstím. A že k tomu nebyla daleko, všichni dobře víme." 

Poté omluvil J. Em. Dominika kardinála Duku, že pro nemoc nemohl přijet osobně. Že měl již pro tuto významnou chvíli požehnání ATOM muzeu napsanou modlitbu, kterou sám složil k uctění památky a hrdinství zástupů mužů a žen, kteří v době komunistického útlaku  položili svůj život za naší svobodu a prosil pana biskupa, aby jí jeho jménem přečetl a vyřídil, jeho požehnání alespoň na dálku.

Nato biskup Karel Herbst přednesl modlitbu J. Em. arcibiskupa Dominika kardinála Duky:

Modlitba primase českého J.Em. Dominika kardinála Duky

Dobrý Bože náš otče, stvořil jsi člověka ke svému obrazu a dal jsi mu svobodu, aby žil v radosti před tvou tváří.

Prosíme tě, požehnej všem, kdo přicházejí do ATOM muzea, aby uctili památku a hrdinství zástupů mužů a žen, kteří v době komunistického útlaku za naší svobodu položili svůj život.

Kéž  toto místo přispěje k formaci dalších generací, aby se dokázaly s odvahou postavit zlu a chránily důstojnost každého člověka bez rozdílu.

Ať je toto místo symbolem našeho upřímného úsilí o zachovávání svobody a míru, spravedlnosti v naší vlasti, v našich obcích i v našich rodinách.

My o to prosíme skrze toho, který sám sebe obětoval pro naši svobodu a navěky zvítězil nad starým nepřítelem.

Skrze našeho pána Ježíše Krista, který žije a kraluje na věky věků.

Amen.

 

Požehnat ATOM muzeu přišel i bývalý biskup plzeňský František Radkovský.

Po přečtení modlitby pana kardinála se oba páni biskupové podepsali do kroniky ATOM muzea:

 

Zazpívali jim k tomu mladí katolíci tři písničky o lásce a Kristu: Dej nám svou lásku, dej nám ó Pane náš, ať mocná pýcha nedusí život náš…

A pak oba páni biskupové slavnostně požehnali ATOM muzeu:

Pan biskup Herbst dostal od doktora M. Syručka na památku na tento významný den krásný obraz. Doktor létal v roce 1998 s ostrahou Pražského hradu nad Arcibiskupským palácem a tohoto dne ráno opět naskočil do helikoptéry a nafotil  pro pana biskupa Arcibiskupský palác shora.

Biskup Herbst daroval panu Vítovcovi unikátní obraz místa, kde svatý Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista. 

Po ceremonii nastala ve všech prostorách ATOM muzea volná zábava a diskuse s přítomnými vzácnými hosty:

Bývalý plzeňský biskup František Radkovský se v diskusi pozastavil mj. nad tím, že byla v současné době vypovězena Donaldem Trumpem smlouva o raketách krátkého doletu, které mohou nést i jaderné hlavice s tím, že je již překonána. Podle něho je to nové ohrožení do té doby, než se uzavře jiná smlouva o nových jaderných zbraních, protože se může mnohé stát nejen mezi Spojenými státy a Ruskem, ale zejména v Severní Koreji či v Iránu. „Měli bychom se proto modlit za to, aby se nic zlého nestalo v místech, která mají jaderné hlavice nebo o ně usilují, aby je nikdy nepoužily proti druhým. Protože by to byla obrovská tragédie."  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duchovní otec Nadace Železná Opona Václav Vítovec na to reagoval slovy: „Světová zdravotnická organizace kdysi zveřejnila, že jaderné testy mají na svědomí 60 milionů lidí, kteří měli nebo mají nemoc z ozáření.“ Připomněl přítomným největší jaderný test v historii lidstva dne 30. 9. 1961 pod krycím názvem CAR BOMBA: „Šlo o vodíkovou bombu vážící 26 tun s destrukční schopností 57 megatun. Bomba padala na obrovském padáku o ploše 1600 metrů čtverečních několik minut, aby letadlo stačilo uletět od epicentra 42 km. Po dopadu nastal největší výbuch v historii planety. Jenom ohnivá koule měla průměr 10 km. Rozbila území o průměru 280 kilometrů čtverečních a tlaková vlna obletěla třikrát zeměkouli. Na severní polokouli díky tomu vypadlo jakékoliv spojení. Krátce potom se Sověti s Američany dohodli, že takové bomby se nebudou testovat. Obě strany si uvědomily, že neexistuje destruktivnější zbraň, než vodíková bomba, a rozhodly se již dál v honbě za stále ničivější zbraní přestat. Vše je dokumentováno v nejvíce odstrašující části muzea.

Na akci bylo přítomno několik set lidí, mezi nimiž bylo i mnoho vojáků ve výslužbě, kteří s podobnými byť neatomovými raketami pracovali a přijeli se na ně s nostalgií podívat. Obrázek zachycuje jednoho z nich, plukovníka ve výslužbě doktora Bohuslava Holuba, který pracoval 30 let v armádě a měl proto o tuto exposici veliký zájem.

 

Pan biskup Radkovský sdělil našemu listu, že po prohlídce ATOM muzea pochopil, proč z nás měli v Západním Německu a ve světě kdysi takový strach. Na svých cestách to tam prý opravdu cítil. Rozhlédl se kolem a pravil: „Když  to tady kolem vidím… .. tak to nebylo nic náhodného, ale byl to strach reálný. Díky Bohu, že to takto dopadlo a modleme se, ať to nikdy nedopadne špatně.“

 

Na dotaz Fragmentů odpověděl inženýr Vítovec, že podobné  muzeum ve světě neexistuje. Díky tomu od otevření v srpnu 2013 prošlo podzemními bunkry přes 8000 návštěvníků a zájem o prohlídky expozic loni meziročně vzrostl na 2000 lidí přičemž podíl cizinců překročil třetinu.  "Jsem rád, že sem jezdí již lidé z celého světa, ze Saúdské Arábie, z Nového Zélandu, z Austrálie, z USA, z Japonska či dokonce z Ruska, kteří o nás našli zmínky na internetu. A nejsou to jen veteráni, bývalí vojáci, ale i školy a dokonce i  mateřské školky a já věřím, že v těch dětech něco zůstane", říká zakladatel ATOM muzea.

Díky celosvětovému zájmu o tento unikátní projekt dostává ATOM muzeum opravdu unikátní dárky. Například nedávno získalo jadernou minu. „Váží asi 80 kilo a měla se využívat na takzvané jaderné podzemní stavitelství. Zakopané byly 200 metrů pod zemí na přechodech podél tzv. železné opony a byly řízeny radiově na dálku. Pokud by se pohnula vojska z jedné nebo z druhé strany, tak by byla odpálena. Pod zemí by se tak vytvořila jeskyně o průměru až 300 metrů, která by se propadla a vznikl by velký kráter, hluboký až 50 metrů, a žádná technika by neprojela. V muzeu je vystavené celé zařízení kromě jaderné části. Je to  naprostý unikát, o němž se nevědělo. Horní válec je roznětový díl a dole se přírubou připevnila jaderná část.  Min byly vyrobeny stovky na východní i západní straně. Dával se tam zřejmě obohacený uran a byl to typ zbraně, jež byla použitá na Hirošimu,“ vysvětlil nám inženýr Vítovec a dodal, že novinkou v muzeu je i nedávno odtajněný rozkaz s podpisem amerického majora na svržení atomové pumy na Hirošimu, obrázky výbuchu  a zvon z kostela v Sarově, středisku sovětského jaderného výzkumu.

Na dotaz, zda stát podporuje finančně takovou světovou raritu, pan inženýr odpověděl:"Na provoz ATOM muzea nikdo nepřispívá. Nechci dotaci státu. Když vidím, co se děje nyní premiéru Babišovi, tak dotace ztrácejí smysl. Chtěl bych, aby provoz byl dotován výhradně soukromými lidmi zapálenými pro tento nápad," odpověděl na dotaz Fragmentů pan Vítovec.

V době železné opony začaly probíhat závody o výrobu atomových bomb

Po skončení války 16. července 1945 vyzkoušeli  poprvé Američané  v poušti v Novém Mexiku  první plutoniovou implosivní pumu. Od té doby bylo uskutečněno 2 056 testů jaderných zbraní, z toho 572 na povrchu planety. Nešlo o nějaké malé pokusy, jak to bylo prezentováno veřejnosti. Naprostá většina testů byla udělána i s tisícinásobnou destrukční silou, než byla bomba na Hirošimu či Nagasaki. Největší jaderný test v historii lidstva  byl proveden u severního pólu s  Car bombou o síle  57 megatun popsaný výše.

V současné době jsou prý jaderné zbraně v Evropě pouze  v Rusku, Německu, Belgii, Holandsku a Itálii. 

Generálové tvrdí to, že díky jaderným  zbraním není válka. Prezident Trump volá, aby  země sdružené v NATO dávaly  2 % ze svého  HDP na zbraně. Jenže neuvažuje, co by se stalo, kdyby Německo dalo 2 % ze svého obrovského HDP na budování armády  a pak z NATO odešlo. 

Podle Václava Vítovce se lidstvo nikdy do projektu Manhattan a výroby vojenských aplikací jaderné energie nemělo pustit: „To byla jedna z nejhlubších chyb. Paradoxně USA, které tento projekt financovaly a vytvořily atomovou bombu, se staly její největší obětí. Protože Spojené státy do doby neexistence jaderných zbraní byly absolutně nedotknutelné. Dnes jsou raketami zcela standardně dotknutelné. To je první paradox. A za druhé, biliony, které se investovaly na vývoj, skladování a provozování jaderných zbraní, by se nechaly využít jiným způsobem. Myslím, že by se mělo dát moratorium na jejich rozšiřování. Vzpomenu si, co se mohlo stát v Reykjavíku, když tam byl Michail Gorbačov s prezidentem Reaganem – bylo to „o chlup“ a byli by se domluvili na likvidaci jaderných zbraní. To by byl moment světové historie." 

"Paradox železné logiky je, že mnozí generálové tvrdí, že díky jaderným zbraním není válka. Já říkám – pěkně děkuju, to se lidstvo není schopné normálně domluvit a udělat smlouvy mezi Východem a Západem?“ zakončil ředitel Nadace Železná Opona Václav Vítovec své představení unikátního muzea skrytého v brdských lesích.

Sen pana Vítovce je sice bohumilý, ale jakmile je cokoliv ve vědě odhaleno, tak to lidé začnou používat a samozřejmě každý výzkum se dá i zneužít. Objev uranu a radioaktivity byl skvělý. ne nadarmo za něl padaly Nobelovy ceny. Ve službách lékařů koná jaderná energie zázraky. Jaderné elektrárny slouží k výrobě levné elektrické energie. A bez zásahu prezidenta Trumana v Japonsku by nejstrašnější válka v dějinách lidstva snad nikdy neskončila, a i kdyby, tak obětí by bylo nekonečněkrát víc.

Současný stav, kdy velmoci mají tyto zbraně a přestaly se bát jedna druhé při vědomí své síly, zajistil naší generaci mír a věřme, že se ho podaří udržet. Vždy se totiž nalezne nějaký šílený diktátor, který by jinak chtěl tento stav porušit. Stačí vzpomenout na loňské výhrůžky Severní Koreje. Jen pohrůžka, že po vystřelení její první bomby na New York, bude celý její ostrov smeten silnějšími bombami do moře, zastavila její hrozby. 

Ať již má na atomové zbraně kdokoliv jakýkoliv názor, rozhodně stojí návštěva ATOM muzea za to.  Má to jen jedinou chybu. Jak stojí na památní desce na budově městského úřadu, dne 8.5.1915 český génius světového významu Jára Cimrman obec Míšov těsně minul, z čehož se dá usoudit, že asi bude jeho podpis chybět v kronice ATOM muzea. 

 

Snímky Ivana Haslingerová, revue Fragmenty

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Wed, 23 Jan 2019 10:05:54 +0000
Nejpevnější základny voličů mají SPD, nejslabší TOP 09 http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2496-nejpevnejsi-zakladny-volicu-maji-spd-nejslabsi-top-09 http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2496-nejpevnejsi-zakladny-volicu-maji-spd-nejslabsi-top-09 Tomio Okamura má nejstabilnější podporu voličů

Z výsledků listopadového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplynulo, že vazby českých voličů na strany, s nimiž sympatizují, se v posledních letech upevnily a jsou nejsilnější od poloviny devadesátých let. Největší podíl přesvědčených přívrženců mezi svými voliči mají hnutí SPD (80 procent sympatizantů se silnou vazbou), komunisté (79 procent) a lidovci (77 procent). Naopak nejnižší podíl má TOP 09 (54 procent). Piráti (68 procent) a ANO (68 procent). Nejčastějším důvodem, proč lidé volí jimi preferovanou stranu, je shoda s jejím programem. S minimálním rozdílem následuje důvěra k čelným představitelům strany a blízkost obecného ideového zaměření strany. Na posledním místě skončila možnost podílet se na stranickém životě, která hraje roli v rozhodování jen u sedminy respondentů.

 Z výše uvedeného je vidět, že voliči preferují strany s jasným postojem. Strany s nesrozumitelným či vůbec neexistujícím programem nejsou pro ně příliš důvěryhodné. A také samozřejmě sledují, zda si předsedové stran za tím co slibovali ve volbách stojí i nadále. U lidovců a komunistů bylo vše jasné po léta, zajímavé je, že se ještě před ně dostal před negativní a nepravdivou mediální kampaň díky svým jasným postojům předseda SPD Tomio Okamura, za což zasluhuje obdiv. 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Fri, 11 Jan 2019 10:18:08 +0000
Cestou k naplnění naší naděje je odvaha http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2495-cestou-k-naplneni-nasi-nadeje-je-odvaha http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/soudcokracie/item/2495-cestou-k-naplneni-nasi-nadeje-je-odvaha Předseda Rozumných Petr Hannig se svými vnoučaty

My, pamětníci, musíme neustále připomínat těm, kteří vědí o událostech, které jsme skutečně prožili, pouze z médií. A to velmi často dost zkresleně. Moji vrstevníci, určitě si pamatujete na první novoroční projev prezidenta Havla „naše země nevzkvétá“ z 1. 1. 1990. Řekl v něm, že sní o samostatné, svobodné, demokratické (ne tedy liberálně demokratické - propagující genderismus a vše, nad čímž dnes nevěřícně kroutíme hlavami, a co je nám pod pojmem politická korektnost vnucováno), hospodářsky prosperující a sociálně spravedlivé republice, republice lidské, která slouží člověku. To byla krásná slova. Na ta slova je třeba navázat. Chtěl též, aby naše republika (i když tehdy to bylo ještě Československo) nebyla v žádném vojenském paktu. Tento jeho tehdejší sen o neutralitě potvrzuje i samotný George Soros s tím, že Havla právě on přesvědčil o opaku. Doslova na nahrávce říká, že Havel byl naivní. Bohužel to, co prospívá lidem, považovali a považují velcí finanční dravci za naivitu. Pokud tomu nevěříte, poslechněte si od 2 minuty a 20. vteřiny autentická slova G. Sorose: https://www.youtube.com/watch?v=4zyn9-TpbKM

Havel měl totiž v té době sen o Evropě bez cizí vojenské přítomnosti, a to nejen bez Varšavské smlouvy, ale i bez NATO. To potvrzují i další pamětníci.

V Havlově projevu v Československé televizi, už 16.12. 1989 (to ještě nebyl prezidentem) zaznělo: Chci budovat záruky SVOBODY PROJEVU.

Chci navázat na jeho tehdejší myšlenky, které v těchto projevech zazněly.

To jest, chci nynější ČR svobodnou (bez diktátu Bruselu – já jsem pro vstup do EU nehlasoval). Chci ČR neutrální. Chci svobodu projevu. Chci internet bez cenzury.

Vyznávám slova, která jsou přisuzována Voltairovi: „Nemusím s Vámi souhlasit, ale budu Vás bránit, abyste vždycky mohl říkat to, co si myslíte“. Proto přes všechny rady těch, co to se mnou myslí dobře, a říkají, abych nespolupracoval s Adamem Benjaminem Bartošem, podmínečně odsouzeným pouze za to, co řekl a napsal, že mi to uškodí, neposlechnu těchto „dobře“ míněných rad. Budu s ním a jeho Národní demokracií spolupracovat. Adam Bartoš nebyl odsouzen za to, že něco „odklonil“ nebo ukradl, ale za to, co považoval za nutné říci a napsat (i když zdůrazňuji, že s některými jeho výroky nesouhlasím). To je můj díl ODVAHY, ke které vás budu v dalším textu vyzývat.

Jeden filosof zde prohlásil, že rok 2018 byl rokem nenávisti. Takovým temným znamením toho bylo, že prezidentská kytice byla v době státního svátku vhozena do koše.

Pojďme spolu rok 2019 prožít tak, aby onen filosof (V. Podracký) mohl na jeho konci prohlásit, že byl rokem NADĚJE. Naděje, že budeme naslouchat jeden druhému, že se nenecháme strhnout k nenávisti k těm, kteří jsou nositeli jiných myšlenek, než jsou ty naše vlastní.

Ještě dodám, že bych byl rád, kdyby byl rokem ODVAHY. Odvahy ve volbách do Evropského parlamentu volit ty strany či koalice, které se budou snažit vrátit Evropu do nedávných dob, kdy každý stát měl možnost zamezit zákonům diktovaným z Bruselu, které jsou v jeho neprospěch. Evropa musí být zase kontinentem, kde se každý stát, každý národ bude cítit svobodným.

A vysvětlím, proč říkám rok odvahy.

K Evropským volbám chodí volit velice málo voličů. V roce 2014 to bylo pouze něco málo přes 18%, neboli jeden a půl milionu voličů. Kdyby všichni ti, co by k volbám nepřišli, protože s EU nesouhlasí, vhodili svůj hlas těm, co takzvaně nemají šanci, ale vyjadřují jejich názory, tak by si nemuseli lámat hlavu tím, že jejich hlas propadne. Protože kdyby volit vůbec nepřišli, tak by propadl tak jako tak. Konečně by mohli projevit odvahu dát to těm, kterým věří, a ne těm, jejichž činností byli zklamáni.

Lidí, kteří přemýšlejí a čtou tyto úvahy, je velice málo. Proto je potřeba najít i odvahu mluvit se svými známými, sousedy atd. Mluvit o těch, kterým věříte. Díky vaší odvaze volit PODLE SRDCE, mohou právě oni změnit věci k lepšímu.

Takže přátelé, mějme ODVAHU a NADĚJE se přemění ve skutečnost.

Přeji vám všem v roce 2019 vše dobré.

Mgr. Petr Hannig, předseda strany ROZUMNÍ

 
]]>
hannig.petr@seznam.cz (PETR HANNIG) SOUDCOKRACIE Fri, 11 Jan 2019 07:56:04 +0000
Počátek zániku ODS a víry v pravici u nás nastal díky Topolánkovi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2494-pocatek-zaniku-ods-a-viry-v-pravici-u-nas-nastal-diky-topolankovi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2494-pocatek-zaniku-ods-a-viry-v-pravici-u-nas-nastal-diky-topolankovi Zatímco Václav Klaus bojuje na všech možných i nemožných mezinárodních fórech nepřetržitě za naši svobodu, co dělá pan Topolánek? Kde je Kalus a kde on?!

Po přečtení příspěvku na facebooku paní Karolíny Stonjekové, který se mi líbil tak, že jsem ho zveřejnila v naší revui Fragmenty pod názvem "Nikdo neublížil ODS a tedy pravici u nás víc než Mirek Topolánek", bych chtěla jen doplnit, že Topolánkovo eurohujerství a naprostá pyšná ignorance až výsměch všeho, co udělal jeho předchůdce Václav Klaus, bylo šokem pro bývalé tvrdé jádro (kolem 25 %) voličů původní ODS. Profesor Fiala přebral kdysi bohatou ODS po Topolánkově a pak chvilkovém Nečasově řádění se 40 miliony dluhů, vyvedl ji z toho za cenu, že se vzdal místa rektora university a pracoval jako brouk, protože chtěl podle vlastních slov zachránit pravici u nás. Za to mu patří poklona. Bohužel ale má na pravicovou a zejména evropskou politiku rozdílný názor než Václav Klaus a bývalí voliči jeho ODS. A to je zlomové zejména v době, kdy nám kancléřka Merkelová vnucuje přijímat její životu nebezpečné hosty... Díky Fialově europeismu již ODS není, bohužel, ta původní hrdá Klausova ODS, která by se tomu dokázala postavit.

 

Počátek zániku ODS nastal ale díky Topolánkovi, nikoliv Fialovi, a na to by se nemělo zapomínat!

A i kdyby byli snad někteří voliči schopni Topolánkovi odpustit jeho urážlivé a hrubé vystupování vůči názorům prezidenta Klause či jeho spolupodpis vedle podpisu Jiřího Paroubka na povolení staveb fotovoltaik stojící naši zem kolem 700 miliard, přinucení delegátů Kongresu ODS na Žofíně pod pohrůžkou pádu jeho vlády, aby v rozporu s  usnesením předchozího Kongresu souhlasili s jeho podpisem Lisabonské smlouvy, která nás uvrhla do Hayekem předpovídaného otroctví Evropské unie, odpustit nelze.

Byla to prakticky vlastizrada na vlastní zemi, která se stala po půlstoletí života v komunismu opět nesvéprávnou a namísto budování lepšího svobodného života musí nyní její představitelé neustále svádět boje s nesmyslnými příkazy lepšolidí z EU, kteří nám v současné době dokonce vnucují životu nebezpečné hosty kancléřky Merkelové. Kdybychom nepodepsali  Euroústavu zvanou Lisabonská smlouva a nemuseli poslouchat její nadřazené "zákony", žili bychom ve svobodné kapitalistické zemi, jakou jsou například opět Trumpovy USA. 

Člověk, který jednou řekne o něčem, že je to fake a pak po rozhovoru s kancléřkou Merkelovou totéž prosazuje pod pohrůžkou pádu vlády, neboli mění své postoje za sliby národu podle své prospěšnosti, ten nemá právo stát v čele čehokoliv. Ne nadarmo platí přísloví: Kdo jednou zradí, zradí podruhé.  A to by měli mít lidé, kteří ho půjdou volit do Evropského parlamentu, na paměti. 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Thu, 10 Jan 2019 11:31:58 +0000
Nikdo neublížil pravici u nás víc, než Mirek Topolánek http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2493-nikdo-neublizil-pravici-u-nas-vic-nez-mirek-topolanek http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2493-nikdo-neublizil-pravici-u-nas-vic-nez-mirek-topolanek Topolánkova ODS
Začínám si všímat, jak si v poslední době začínají média všímat (znovu) Mirka Topolánka. Důvod to může mít jen jeden: pokus o Topolův politický comeback. O ten se ostatně pokusil na podzim 2017, když na poslední chvíli oznámil prezidentskou kandidaturu, na které se už ovšem pracovalo minimálně od jara téhož roku. Prezidentská volba byla vlastně jen taková testovačka, zda je ještě možné Topola po těch letech politicky zrecyklovat a zda již voliči v toku času dostatečně zapomněli na jeho chování. Před prezidentskou volbou se zdálo, že ten, kdo zapomněl, byli hlavně někteří členové ODS - kterým se už s odstupem věků vykouřilo z hlav, jak dokonale Topolánek dokázal tuto stranu rozebrat na molekuly jeho rozkročením a rozpažením.
Kdyby tehdy Topol udělal v prvním kole prezidentské volby lepší výsledek, než jen oněch umaštěných ani ne 5 %, stál by dnes s největší pravděpodobností v čele kandidátky do Evropského parlamentu. Naštěstí se ale ukázalo, že voliči touto mírou amnézie netrpí a zamázli jeho snahy hned na startu.

Prezidentské testování tak sice skončilo malým Waterloo, ale po roce už je opět načase, se veřejnosti připomenout. Topolův návrat do ODS pravděpodobně nebude průchozí - jakkoli je fakt že Fialovské vedení (nejslabší skvadra v historii strany), by bylo jistě pro staré šíbry snadným soustem. Otázka je, zda Topolánek nespojí síly spíše se svým věrným druhem ve zbrani, Miroslavem Kalouskem, jehož TOPka se už nějakou dobu potápí jak Jiřina Švorcová v Králi Šumavy.

Jisté ale je, že tahle show má docela jiný cíl, než jen zaplnit znuděným divákům mezeru ve vysílání...

 

]]>
POLITIKA Thu, 10 Jan 2019 10:31:17 +0000
Klaus, jak ho máme rádi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2489-klaus-jak-ho-mame-radi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2489-klaus-jak-ho-mame-radi Profesor Klaus se vrací mezi nás:-)

Debata s bývalým prezidentem Václavem Klausem v nedělní Partii na TV Prima se stala vítaným oživeným v řadě nudných politických debat s vyprázdněnými figurami bez názoru i jasného ideologického ukotvení. Jasné a čitelné názory, navíc s konzistencí v řádu desítek let. Kolik takových osobností se dnes nachází v českém politickém prostoru? Snad jen stávající prezident Miloš Zeman, o nikom dalším podobném nevím. Hrozby, které ohrožují naší svobodu a demokracii, vidí Václav Klaus zcela jednoznačně: Evropská unie, rostoucí mezinárodní napětí, neomarxistické ideologie a všeumrtvující politická korektnost. Hozenou rukavici v podobě prezidentské kandidatury Václav Klaus je připravený zvednout. Nevylučuje ani kandidaturu svého syna, který se podobně jako on názorově dobře vyprofiloval a má odvahu foukat proti větru, což se v dnešní době cení.

Lze s Václavem Klausem souhlasit i v tom, že je to úkol pro novou generaci. Ovšem lidé z této generace musí dorůst na úroveň kvalit politické generace Klausů a Zemanů. Pár nadějných adeptů by zde bylo. Otázkou ovšem je, zda vydrží a nedají se zlomit a zašlapat do země. Charakter a sílu jedince mohou prověřit pouze zkoušky a postoje v krizových okamžicích. A jestli si něčím můžeme být jisti, že čas zkoušek nás teprve čeká.

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) POLITIKA Mon, 07 Jan 2019 14:00:22 +0000
Lepšolidé šílejí - exprezident Václav Klaus bude kandidovat na prezidenta http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2488-konecne-jsme-se-dockali-exprezident-vaclav-klaus-bude-kandidovat-na-prezidenta http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2488-konecne-jsme-se-dockali-exprezident-vaclav-klaus-bude-kandidovat-na-prezidenta Exprezident Václav Klaus v pořadu Partie.

Tak jako každoročně zahájil bývalý prezident Václav Klaus nový rok v pořadu Partie na  televizi Prima. A jako každoročně to mnozí lepšolidé (dříve zvaní havlisté či pravdoláskovci)  nepřenesli přes srdce. Letos ovšem vybočila vulgarita z normy, neboť exredaktor České televize Otakar Svoboda označil prezidenta Klause za „hajzla“. Přesně podle hesla: Když dojdou argumenty, musíme zvýšit hlas. Kdyby to řekl v hospodě u piva, prosím, ale když to opublikují média, a to dokonce v titulcích, je něco shnilého ve státě Českém. Takové výrazy dehonestují nikoliv pana prezidenta, ale úroveň našeho zpravodajství, a dělají tak hanbu naší republice. To nehovořím o tom, kde by byl tento nulový človíček, kdyby nebylo toho, že jím tak nenáviděný Klaus neprosadil v roce 1991 na vzdory tehdejším disidentům, socialistům  a havlistům svoji ekonomickou reformu. Jejich sen o třetí cestě ke komunismu s lidskou tváří by nejen jeho, ale celou naši zem přivedl podle Nobelovského ekonoma Carla von Hayeka do otroctví. 

 

 Co vlastně lepšolidi typu Otakara Svobody letos tolik nadzvedlo na projevu profesora Václava Klause?

Ohledně vlády hovořil vcelku mírně a pravdivě. Řekl, že za její hlavní problém považuje, že jí chybí koncepce a celková strategie. Přesto přiznal, že pan premiér má úspěch u voličů díky svým  jednotlivým dobrým rozhodnutím, jako například nepodpořit pakt o migraci, a například i díky dárkům v podobě obědů pro školáky zdarma. A  také díky slabosti opozice, které chybí hlubší analýza jeho politiky a návrh vlastních lepších řešení. Soustředit se na jen na otázky týkající se premiérovy rodiny či podnikání, neboli na nedůležité věci, nestačí. 

Jako známý vlastenec hájil národní stát, který podle jeho názoru  čelí totálnímu útoku ze strany EU i od některých domácích politiků.

Díky neuvěřitelnému množství zahraničních cest a přednášek cítí výrazněji než domácí politici rostoucí mezinárodní napětí. Za největší bezpečnostní problém pro náš stát považuje situaci na Ukrajině: Ukrajina nám přináší problém. A to jak ona sama i tak, že je ponoukána politickými elitami Západu včetně našich k tomu, aby co nejvíc provokovala Rusko a prezidenta Putina. To je možné ohnisko nebezpečí.“ To, že vše ještě nevybuchlo, je podle něj díky tomu, že se ruský prezident chová hodně opatrně a střízlivě a nenaskakuje na každou provokaci. "Což je štěstí, protože kdyby tam byl někdo chaoticky uvažující, tak by ten kotel prachu už dávno vybouchl

Profesoru Klausovi se navíc zdá, že přicházíme o svobodu. „Ta dusivá atmosféra politické korektnosti bude pokračovat. Cítím ohrožení demokracie. Ale ne od populistických politiků, ale od byrokratických úřednických a politických evropských struktur. A od nejrůznějších neziskovek.  EU bude permanentním ohrožením naší země."

Vše výše popsané nejsou názory, které by lepšolidi potěšily, ale k takovým výbuchům proti profesoru Klausovi, jako předvedl pan exredaktor, by je nevedly. Šli by si poplakat do kaváren a možná by zase napsali nějak opilecký pamflet typu Děkujeme odejděte a vše by utichlo.

Šok u lepšolidí vyvolala možnost kandidatury na prezidenta jeho, či jeho syna Václava

Šok u nich vyvolala zřejmě jeho  odpověď, že uvažuje o tom,  ucházet se znovu o prezidentský úřad, i když se domnívá,  že to je úkol pro nové generace: "Tahle možnost tady je, ale myslím, že to je už úkol pro nové generace. Nevím, jestli starý pán mého věku může o něco takového usilovat."
 
A když ještě dodal, že naději vidí ve svém synovi, poslanci Václavu Klausovi mladším, který by možná dokázal uhájit  naší svobodu, pokud by se stal v roce 2023 prezidentem, neboť je názorově vyprofilovaný a ukázal, že má odvahu foukat proti větru, a pouze by musel ukázat, zda má schopnost přátelské komunikace s miliony voličů, tak to už asi na všech kardiologiích nastala pohotovost.
 
Navíc po jeho sdělení, že „Rád čte jeho pondělní komentáře na Novinkách.cz dotýkající se důležitých témat mnohem šířeji než kdokoli jiný v naší zemi. Že v nich má odvahu foukat proti větru, kterou si musel vypěstovat a vybojovat,“ určitě přešla pohotovost na kardiologiích na vyhlášení nejvyššího stupně ohrožení jako při atomovém výbuchu hrožení.
 
]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Mon, 07 Jan 2019 09:58:25 +0000
Krásný vánoční dárek naší zemi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2487-krasny-vanocni-darek-nasi-zemi http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2487-krasny-vanocni-darek-nasi-zemi Sídlo OSN v New Yorku

Dne 19. prosince 2018 v 18:13 hodin hlasovala Česká republika na zasedání OSN v New Yorku PROTI velice nebezpečnému Globálnímu kompaktu OSN pro bezpečnou, řízenou a legální migraci, tzv. “Marakéšské deklaraci”. Výsledky hlasování byly následující:  Pro rezoluci 152, proti rezoluci 5 (ČR, USA, Izrael, Polsko, Maďarsko), nepřítomno 12 a nehlasovalo 24 delegátů a to včetně Slovenska. Premiér Andrej Babiš, který naši zem v New Yorku zastupoval k tomu sdělil: "Hlasovali jsme tak, jak jsme slíbili. Držíme naši strategii proti ilegální migraci. A nepřijmeme ani jednoho migranta!"  Díky jeho odvaze  se naše zem zařadila mezi hrdé země - USA, Maďarsko, Polsko a Izrael. Mezi země, v jejichž čele stojí  nebojácní státníci,  bojující za svůj národ i přes obrovskou přesilu lepšolidí jak doma tak v cizině. ČR a my všichni spolu s ní jsme dostali skvělý vánoční dárek. Jen jednu kaňku to má. A to, že veřejnoprávní Bakalovská média to nezmiňovala jako hlavní zprávu a krmila nás stále žabomyšími zprávami o lepšolidech...

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Sat, 05 Jan 2019 14:31:48 +0000
Rok vepře, podle lepšolidí rok Havla http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2485-rok-vepre-podle-lepsolidi-rok-havla http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2485-rok-vepre-podle-lepsolidi-rok-havla Prezident Havel zřejmě nikdy nenavštívil Muzeum Železné opony v Mišově - Borovnu v  Brdech, jinak by nemohl nikdy hovořit o bombardování jako o

Podle čínského horoskopu je rok 2019 rokem vepře. U nás by měl být podle představ lepšolidí rokem oslav hadrového převratu a především jeho ústředního protagonisty a maskota Václava Havla. Inu což, osobnostmi roku amerického časopisu TIME byly v bezprostřední posloupnosti v letech 1938 a 1939 Hitler a Stalin, tak proč by jí nemohl být i Havel, že?  Válečný zločinec jako válečný zločinec. Budeme si totiž v tomto roce připomínat nejen 80. výročí zločinné okupace zbytku Československa nacistickým Německem v roce 1939, ale také Havlem schvalované bombardování Jugoslávie v roce 1999 jako "humanitární" akt. Zločiny proti lidskosti jsou nepromlčitelné a kdo je schvaluje, stává se zločincem. Havla už pozemská spravedlnost nedostihne, ale Maruška Albrightová by se měla mít na pozoru.

Pro mladší generaci pokládá redakce za důležité doplnit, že výše uvedená sdělení autora nejsou fake news:

Dne 24. března 1999 pod skrytým názvem Operace Allied Force začalo bombardovat NATO Bělehrad. Šlo o první bojovou operaci NATO proti svrchovanému státu a o jednu z největších operací na území Evropy od konce druhé světové války vůbec. Na svrchovaný stát, Jugoslávii, svrhlo tisíc letadel NATO při více než deseti tisících útocích 23 000 bomb.  Letecké bombardování  trvalo 78 dní a vyžádalo si kolem pěti set civilních obětí. Pro obyvatele to znamenalo děs a hrůzu a bolest ze zabitých nejbližších, o ztrátě domovů nemluvě. Je smutné, že se našli u nás politici, kteří se snažili toto zvěrstvo obhájit a to v čele s tehdejším prezidentem Havlem. Před svou cestou do USA v roce 1999 poskytl prezident Havel agentuře Reuters k těmto děsivým zprávám následující stanovisko  :


havel-22

Letiště Ostrava-Mošnov… Snímek Břetislav Olšer

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) POLITIKA Sat, 05 Jan 2019 13:25:05 +0000
Smutná bilance http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2482-smutna-bilance http://fragmenty.cz/index.php/politika-cr/item/2482-smutna-bilance První protektorátní vlajka nad Pražským hradem

Na konci roku se sluší bilancovat, co právě uplynulý rok přinesl či odnesl do dáli. Když jsem usedla ke psaní této bilance, tak ani nevím, proč mi náhle naprosto automaticky vytanul na mysli můj článek z roku 2013 "Konec jedné epochy" . Po jeho přečtení jsem se zamyslela nad tím, zda jsem nebyla tehdy příliš skeptická, zda se přece jen za těch 5 let situace neobrací k lepšímu. Zda po odchodu ze Sv. stolce nesmírně vzdělaného papeže, který se orientoval v  evropské politice víc než většina jejích politiků, J. Sv. Benedikta XVI., a týden na to odchodu konzervativního pravicového vlastence profesora Václava Klause z  Hradu a k dovršení všeho úmrtí největší evropské političky minulého století Margaret Thatcherové, se opravdu něco krásného nevratně nezměnilo nejen u nás, ale v celém světě. Bohužel odpověď zní, že i pět let poté musím konstatovat, že tehdy skutečně nastal konec jedné epochy a je stále intenzivněji nahrazován epochou novou a mnohem nebezpečnější, než jsem si tehdy vůbec představovala. Tehdy jsem tím myslela, že nastal konec epochy budování kapitalismu a svobodné společnosti a vystřídal ji již nadobro socialistický pečovatelský stát, který nás povede zpět mezi země třetího světa, tedy slovy nobelovského ekonoma Carla von Hayeka do otroctví.  Nastalo ale ještě něco mnohem děsivějšího. 

Následným nástupem levicového intelektuála a  eurofederalisty Miloše Zemana na místo pravicového vzdělaného vlastence Václava Klause nenastal pouze konec vlády pravice u nás, ale vyvěšení vlajky EU nad místem svrchovanosti a svébytnosti země, Pražským hradem, kde se předtím objevila pouze za války vlajka Hitlera a od listopadové revoluce se po celých 23 let nenašlo pro vlajku cizí mocnosti místo, pochopila správně EU jako patolízalské znamení touhy nového prezidenta stát se jejími vazaly a během těch následujících pěti let co stále nad Hradem vlaje to dává najevo stále důrazněji. 

Německá kancléřka Merkelová dobře věděla, proč její předchůdce německý kancléř Adolf Hitler vztyčil nad Hradem jako symbol jeho vítězství svoji vlajku. Dobře věděla, že státní vlajka je známkou národní hrdosti a hrdé státy nedopustí, aby nad sídlem jejich hlav států vlála cizí vlajka. V současnosti jsou toho dokladem Buckinghamský palác, Elysejský palác, sídlo švédského krále a Escorial v Madridu, presidentský palác v Německu. Tam prapor EU nenajdete! Hlavy těchto evropských států tím dokazují, že nejsou servilní rozpadajícímu se spolku EU, že nejsou gubernií EU. Pražský hrad se touto gubernií, bohužel, dne 3. dubna 2013 nástupem Miloše Zemana na prezidentský stolec, stal. A to bez boje a  díky jeho snu o Eurofederaci téměř na kolenou. To by, panečku, prezident Osvoboditel Masaryk, kterým se tak ohání,  koukal, co se děje s jeho samostatnou republikou! 

Půjde s touto situací ještě něco dělat, nebo nastal nejen konec epochy budování kapitalismu a svobodné společnosti, ale dokonce  konec naší křesťanské evropské kultury přemisťováním do vyspělých zemí EU muslimských mladíků za pomoci projektu Angely Merkelové - agentury Euromed (podrobně viz např.STĚHOVÁNÍ AFRICKÝCH NÁRODŮ DO EU JE PROJEKTEM EUROMED). Zabrání někdo tomuto vývoji vedoucímu k zániku evropské vyspělé civilizace? Zvedneme opět „Hlavu vzhůru a půjdeme dál“?

Bohužel na tuto otázku zní odpověď, že zatím naše mocenské struktury o to nejeví zájem. Těm několika don Quijotům (prezidentu Václavu Klausovi, poslanci Vaclavu Klausovi Jr., primasovi země české Dominiku kardinálu Dukovi, místopředsedovi parlamentu ČR Tomiu Okamurovi a jejich přátelům), kteří se pokoušejí s touto hrozivou situací něco dělat, se stávající mocní neštítí v jejich boji za záchranu naší země bránit nejen sprostými nálepkami do fašistů, klerofašistů, populistů..., ale dokonce i bombovými pohrůžkami nejen jim, ale dokonce i jejich dětem. Sen o teplém místě v Bruselu se statisícovými platy je pro ně silnější, po nich nechť přijde potopa.

Protože všechny otázky, jako kolik bude přidáno té které profesi, kolik zbytečných cyklostezek postavíme, zda se někomu líbí či nelíbí maštal ve tvaru ptačího hnízda pro bělouše paní premiérové...  budou po obsazení těmito nekulturními lidmi naprosto obsoletní, pokud bude další osidlování jimi pokračovat, nebudu se k těmto věcem vyjadřovat.

Připomenu ale moudrá slova mnohaletého věrného spolupracovníka prezidenta Klause Ladislava Jakla, že za vystoupením z této nebezpečné EU je ochoten se spojit s kýmkoliv. Podobně jako když chtějí vězni prchnout z vězení, nekádrují se mezi sebou, to si nechají až po získání svobody. Další dlouholetý spolupracovník prezidenta Klause, jeho vicekancléř Petr Hájek, vyzývá dokonce ke  kontrarevoluci a  na  boji s  mediokracií, která ve  skutečnosti u  nás vládne místo normální demokracie, jako zkušený novinář založil nový server Protiproud.cz. A současný ředitel Institutu Václava Klause doktor Jiří Weigl vydal dokonce s profesorem Klausem knihu Stěhování národů s.r.o. varující před islamizací Evropy. O boji Tomia Okamury, který se jako jediný předseda kandidující strany nebál ve volbách jasně vyslovit pro CZEXIT, ví snad každý a o ostrakizaci ODS Václava Klause  Jr. za názor, že by okamžitě vystoupil z EU také. O tom, co vše udělal a dělá J. Em. Dominik kardinál Duka pro naši církev, která má největší vliv na vyspělost morálky našeho národa, jsme již zaplnili v naší revui Fragmenty celé rubriky Církev vytváří morálka národa a Islám zhouba civilizace

Ale  abych nebyla nespravedlivá k  Miloši Zemanovi, jeho zvolení má i velice kladný dopad. Zamezilo vítězství tzv. nepolitické politiky pod záštitou Karla Schwarzenberka a Miroslava Kalouska a návrat k normální parlamentní  stranické politice. A i když je přesvědčeným eurofederalistou, tak mu je ke cti, že proti muslimizaci naší země se staví po bok premiéru Babišovi, který již za boj s Merkelovou se stal takřka tak neoblíbeným a obávaným bruselskými lepšolidmi jako kdysi Václav Klaus. Oběma patří dík za to, že díky nim zde nemáme žádného legálně přijatého muslima vydávajícího se za uprchlíka. A ještě musím zmínit, že ostrahu naší země před těmito zakuklenými bojovníky IS vybudoval za pomoci Mosadu bývalý ministr vnitra Chovanec, kterého současní "politici" z ČSSD odstranili do propadla dějin, ale historie ho za to určitě ocení. 

Takže snad mohu uzavřít alespoň s trochou optimismu, že pokud v boji s tímto smrtelným nebezpečím naší země všichni výše uvedení pánové neustanou, není snad ještě vše ztraceno. A pokud by poslechli Ladislava Jakla, kterému se ne nadarmo přezdívá Václav Klaus Homopolitikus, a spojili se v tomto boji bez ohledu na nadávky a vyhrůžky europeistických lepšolidí, pak by byla dokonce velká naděje, že bude alespoň naše zem spolu s několika zeměmi Vyšegradu zachráněna před muslimizací.

Do nového roku jim v tom za redakci Fragmentů přeji Ať jim v tom pomáhá Bůh. Za Kulturní komisi ČR se k tomuto mému přání připojuje její prezident Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc.

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) POLITIKA Thu, 03 Jan 2019 12:40:06 +0000