Václav Klaus: Badalovo desatero by se mělo tesat do kamene Doporučený

Václav Klaus, prezident ČR v letech 2003-2013 mohl být s presentací Manifestu IVK právem spokojený Václav Klaus, prezident ČR v letech 2003-2013 mohl být s presentací Manifestu IVK právem spokojený snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Když jsem 27. června 2018  zveřejňovala "MANIFEST INSTITUTU VÁCLAVA KLAUSE: OBRANA DEMOKRACIE PŘED LIBERÁLNÍ DEMOKRACIÍ"  měla jsem velkou radost, že se prezident Václav Klaus pustil opět naplno po nespoču přednášek a akcí ve světě i do domácí politiky. Jen jsem se obávala, že naši občané mají stále ještě pocit, že se jich zemětřesení, které otřásá Evropu díky tragickým politickým chybám německé kancléřky Merkelové a jejích přisluhovačů z EU, netýká. Po prezentaci Manifestu IVK v historických prostorách Obecního domu v Praze, kde kdysi sídlilil český královský dvůr, jsem ale zjistila, že jsem naše občany podcenila. Obecní dům praskal doslova ve švech a bylo tam doslova narváno. Lidé se nevešli do sálu a poslouchali slova Václava Klause i vestoje na chodbách. Manifestem spustil Václav Klaus frontální útok proti politice EU. A pokud navíc ukončí Evropskýá centrální banka koncem roku tisk nepodložených eur, což povede k ekonomickému poklesu zemí eurozóny, může být Manifest IVK spouštěčem pro vážné změny v EU a tím i u nás. Věřími, že sám  prezidnet Klaus musel být reakcí posluchačů mile překvapen a že ho to posílí v dalším boji za náš národ.

 

V nabitém sále Obecního domu přednášeli panelisté z velké šíře kulturního i politického spektra - politici, novináři, advokáti, kněží. Prostě vzdělaní lidé nespokojení s cenzurou a lživou politikou EU. Kromě dvojnásobného prezidenta Václava Klause to byl tajemník primase českého J. Em. Dominika kardinála Duky Milan Norbert Badal z Arcibiskupství pražského, Daniel Kaiser z Týdeníku Echo,  Miroslav Korecký z deníku MF Dnes, Karel Muzikář z advokátní kanceláře WGM. Všemi projevy se jako  červená nit vinula myšlenka, že zastánci liberální demokracie ji  používají jako klacek na skutečné demokraty. Bylo jasné, že v panelistech i přítomných v sále nespokojenost kvasí a že čekají jenom na zápalnou šňůru této červené nitě. Věřme, že Manifest IVK bude pro ni silnou rozbuškou. 

A podle reakcí v sále, bylo zřejmé, že naši občané mají již plné zuby pokrytecké liberální demokracie a chtějí společně s Václavem Klausem začít bránit normální historicky prověřenou parlamentní demokraci před tímto moderním neomarxistickým západním zlem. Zlem, které vyhovuje ambicím pokrokářské avantgardy, která se považuje za výlučného majitele Pravdy a lásky, za šiřitele Dobra a nějaký sprostý nevzdělaný lid (demos) k tomu nepotřebuje. Ten je naopak pro ni  přímo nepřítelem. Proto taková mnohaletá snaha EU rozbít národní státy. 

Tato moderní nebezpečná levicová avantgarda složená z nejrůznějších občanských sdružení vybudovaných podle sexuálních, náboženských, etnických, genderových a dalších kritérií, jejichž hlavním pocitem je diskriminace působená většinovou společností normálních lidí, se stala uměle vykonstruovanou zrůdnou náplní politiky pod hlavickou liberální demokracie. Snaží se vnutit nevinným normálně se chovajícím občanům pocit viny a studu za to, že je pro jejich odchylky dostatečně neobdivují a vnucují jim podprahově názor, že jsou proto fašisté, xenofóbové, vykořisťovatelé, sexuální násilníci a dokonce prý i otrokáři. Dokonce s eneostýchají tvrdit, že nesou neodpustitelnou vinu za minulost svých národů a za svůj blahobytný způsob života v nich. 

A co je už úplně postaveno na hlavu, tyto trpící a utlačované menšiny se dovolávají silného státu, který by je měl chránit a to i přesto, že politiky, kteří ho vedou odmítají. Vzývají namísto parlamentních volených politiků jakési nezávislé orgány nepodléhající demokratické kontrole. Kontrolu nad nimi mají provádět jejich politicky nekontrolovatelné byrokratické a aktivistické organizace NGOs, které jsou placeny z tzv. veřejných peněz, neboli peněz z daní té většinové pracující společnosti, kterou tak opovrhují. Na vydělávání peněz na placení jejich NGOs je jim dobrá.

I když byly všechny přednášky na konferenci skvělé, Badalova definice NGO liberíálního demokrata sklidila právem maximální úspěch

Msgr. Badal skvěle vystihl chování  NGO liberálních demokratů podle jím sepsaného Desatera liberálního demokrata. Sklidil za to obdivuhodných šest potlesků na otevřené scéně a od Václava Klause, který je znám, že málokdy cokoliv pochválí, získal poklonu, že jeho desatero by se mělo tesat do kamene. Posuďte sami, zda si to destero monsignora Badala zaslouží:

 Desatero liberálního demokrata:

 1. chcete-li diskutovat, nikdy nedefinujte pojmy, se kterými budete operovat, vždy mluvte jen o svých dojmech a pocitech, dojmologie je nový vědní obor
 2.  pokud byste už museli užít nějaký známý pojem, vyprázdněte jeho obsah a naplňte něčím jiným, tím dokonale zmatete protivníka
 3. pohrdejte bližními, jste přece elita, které prostý člověk ani nemůže rozumět
 4. vždy stůjte na straně menšiny, protože ta má vždy pravdu
 5. ostatně každý má svou pravdu, nikdy se nevztahujte k absolutnu, vše je třeba relativizovat
 6. diskutujte jen o podružných tématech, přistupujte k nim ideologicky, ne logicky
 7. tradice jsou jen zajímavost, folklor, který patří do skanzenu, vše nové je lepší, než to staré, vše je třeba modernizovat
 8.  při volbách nepřijímejte rozhodnutí většiny, je třeba volby opakovat, dokud nezvítězí vaše strana a pokud to nejde, zpochybňujte výsledky, mluvte o rozdělení společnosti a prosazujte svoji pravdu všemi prostředky
 9.  buďte proti cenzuře, ale podporujte dohled nejen nad tím, co lidé veřejně hlásají, ale i nad tím, co si myslí v soukromí, jen tak jim zajistíte ráj na zemi, když ne jim, tak sobě určitě
 10.  podílejte se na koordinaci mediální i politické masáže klanů, které v této zemi vládnou jako marxisté, maoisté či reformní komunisté už desetiletí a s úspěchem předávají štafetu vládnutí svým dětem a vnoučatům

Snímky ilustrační převzaty z Novinek.cz

Zveřejněno v POLITIKA

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 Jan Skopeček nesouhlasí s Jiřím Dolejšem v postoji k projednávaného rozpočtu 

 

Kardinál Dominik Duka zve každého 28. dne v měsíci od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibám za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %