Komunismus a nacismus pošlapali Boží obraz člověka a díky tomu vizi Boha Doporučený

J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, primas český J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, primas český snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty
Nový člověk Friedricha Nietzscheho, nový člověk Hitlera i Stalina, ukázal bez Boha svou tvář. Tvář bestie, tvář ďábla. A proto naše kultura je často kulturou strachu a smrti. Pro islámský stát či pro Severní Koreu nemá člověk hodnotu. Člověk je pouze nulou na cestě vesmírem. Člověk na bojištích dvacátého století, člověk za dráty koncentračních táborů a gulagů se stal mršinou. A díky tomu, že vymizel Boží obraz člověka, se nám ztrácí i vize osobního Boha. Bůh však přesto stále existuje! Při bohoslužbě vyznáváme, že věříme v  pravého Boha a pravého člověka - Ježíše Krista. 
To bylo hlavním poselstvím, které zaznělo z úst Jeho eminence  Dominika kardinála Duky k poutníkům, když se vrátil na svátek Nanebevzetí Panny Marie na Chlum sv. Máří, kde strávil několik prvních let svého kněžské služby. Spolu s českými a německými poutníky oslavil mariánský svátek na místě, kam již od středověku přicházeli poutníci, aby nacházeli posilu, někdy i útěchu, ale především radost a sílu k životu i přes mnohé trýzně, které jim přinášela ta která doba. Poutníci si přáli načerpat tam sílu, aby ani bolest, nemoc či zklamání v nich neuhasili sílu opravdové lásky. Letos se sešli v roce, kdy si připomněli konec Druhé světové války a také šedesátpět let od vyhlášení Nanebevzetí Panny Marie papežem Piem XII. 

V úvodu svého kázání se pan kardinál věnoval výše uvedeným dvěma výročím. Zdůraznil, že skutečný konec války nastal až 2. září 1945 po svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki a následnou kapitulací Japonska. Bez umlčení zfanatitovaného Japonska by válka snad nikdy neskončila a je s podivem, proč o tom svět mlčí a stále zdůrazňuje 8. květen 1945, kdy sice padlo Německo, ale myšlenky a činy nacismu žily stále dál. A i když zničení dvou měst je velká lidská tragédie, v porovnání s tím, co by se stalo bez tohoto kroku americké vlády, je to jen zlomek mrtvých. Jen ve varšavském ghetu bylo zavražděno více lidí, než žilo v obou městech dohromady.

 

Kázání na Chlumu sv. Máří

Na Chlumu svaté Máří

Pokud jde o šedesát pět let od slavnostního vyhlášení dogmatu Nanebevzetí Panny Marie papežem Piem XII. ve Svatém roce 1950, upozornil pan arcibiskup na citaci z Paradoxu křesťanství Grahama Greena, v němž si klade otázku, proč došlo k vyhlášení tohoto dogmatu právě na sklonku roku 1950, kdy probíhala v důsledku nástupu komunistické diktatury udržované hegemonií Sovětského svazu největší zvěrstva komunistického režimu, v důsledku čehož se ho již nemohla v Římě většina věřících střední a východní Evropy účastnit. 

Vrcholem kázání byla odpověď pana arcibiskupa na otázku:

Jak můžeme ještě po roce 1945 vůbec věřit v Boha?

Velmi často totiž slyšíme od atheistů, ale i od některých teologů, zejména německých, otázky: "Kde byl tehdy Bůh? Je vůbec možné hovořit o Bohu po Osvětimi, Hirošimě, Nagasaki, Jáchymovu, Valdicích, sovětských gulazích? Je vůbec možné věřit, že nějaký Bůh existuje, když toto dopustil?"  

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme zjistit, z čeho se vlastně zrodila. 

"Bylo to proto, že za války byl pošlapán dvěma zrůdnými diktaturami do prachu Boží obraz člověka," zní odpověď pana kardinála. Jestliže mnozí hovoříme v této zemi, „něco musí nad námi být“, pak je to reflexe na „něco“, co se nazývá člověk. Na evropských bojištích stejně jako na Dálném východě neměl člověk žádnou cenu, člověk byl pouhá mršina, jak to vystihl Jean Paul Sartre. Člověk na bojištích dvacátého století, člověk za dráty koncentračních táborů a gulagů se stal mršinou. Vymizel Boží obraz člověka a proto tehdy vznikla ta otázka:  "Je vůbec Bůh?"

Dřívější civilizace naopak pojem člověk znala. Nelze se proto divit, proč se neobjevila otázka, zda vůbec existuje Bůh, například po babylonském zajetí Izajáše či Jeremiáše. Naopak Jeremiáš hovoří o Nové smlouvě a Izajáš má představu radostného návratu do Nového Jeruzaléma. Přitom byl zničený Jeruzalém a vyhnanci z Izraele i Judei hynuli po stovkách, muži, ženy i děti, Chrám byl v troskách. Proto si tuto otázku nepoložil po varšavském povstání, v němž zahynulo víc Poláků než Japonců v Hirošimě a Nagasaki dohromady, syn polského národa papež Wojtyla, sv. Jan Pavel II. Protože on nejen v Boha věřil, ale měl odvahu s ním hovořit. A již vůbec si nepoložili na Golgotě otázku, kde jsi Bože? Ježíš, či Maří Magdalena, či Ježíšova matka Maria. 

  Kde je Bůh nyní, když se ve světě dějí zvěrstva podobná těm válečným?

Jak známo z předchozího. Abychom tuto otázku zodpověděli, musíme zodpovědět nejdříve otázku jinou: Co je pro současnou civilizaci člověk? (Už se vůbec rovnou raději neptám, kdo je člověk?)

"Klademe-li si tuto otázku dnes, pak musíme říci, že i pro Islámský stát, či pro Severní Koreu nemá člověk hodnotu. Člověk je pouze nulou na cestě vesmírem. A díky tomu se nám ztrácí i vize osobního Boha," odpovídá pan kardinál Duka. Mohlo by se tedy zdát, že i on propadl malomyslné představě, že Bůh vlasně neexistuje. Opak je však pravdou. Pan arcibiskup totiž dodává:

"Bible nám říká, že Boha nelze spatřit, nelze se jej dotknout, není možné si ho představit, ale mariánské svatyně od efezského sněmu (381) říkají, že Bůh Ježíš Kristus má svou Matku, Bohorodičku. Při  bohoslužbě vyznáváme, že věříme v tohoto  pravého Boha a pravého člověka - Ježíše Krista. V Krista, který zrazen, opuštěn, ztýrán, je popraven na kříži jako zločinec." 

Pan kardinál sice přiznává, že si musíme přiznat, že "chceme-li hovořit o Bohu, nemůžeme jinak, než mluvit v řeči symbolů, poetickými metaforami, které se dotýkají nejhlubších vrstev člověka. Otec a dítě, matka a dítě, syn a dcera. A tak jsme vlastně teprve schopni pochopit tajemství Toho, který Je, o kterém hovoříme jako o Bohu, o prvním principu celého kosmu, jako o Stvořiteli, ale také se k němu přibližujeme modlitbou „Otče náš“, kterou nás naučil Mariin Syn Ježíš, pravý Bůh a pravý člověk." 

Není to podvodný postup, není to fikce. První stránky Bible hovoří o člověku jako o „muži a ženě“, tedy o svazku lásky, vzájemného obdarování, tj. o člověku, který je Božím obrazem. 

 
Kde se tedy rodí onen novodobý ateismus, který nemá logického odůvodnění

"Společnost nevěří v pravdu, nevěří v člověka, protože nový člověk Friedricha Nietzscheho, nový člověk Hitlera i Stalina ukázal bez Boha svou tvář. Tvář bestie, tvář ďábla. A proto naše kultura je často kulturou strachu a smrti," odpovídá pan arcibiskup Duka a pokračuje: 

"Proto tolik slouhů a kolaborantů, těch, kteří zrazovali a zaprodávali se komunismu, fašizmu a dalším totalitním systémům, které nezpřítomňovaly tvář člověka Božímu obrazu. V Praze 1968 se vydali dokonce sami komunisté hledat lidskou tvář socialismu. Jako domeček z karet se zhroutila tato iluze. Nechceme pohlédnout do zrcadla historie, vyhýbáme se konfrontaci s minulostí." 

Pan kardinál má pravdu, že poezie a symbolika zmlkly. Kde je ta doba velkých básníků devatenáctého a dvacátého století? Kde je ta doba básníků, kteří pod knutou rudé nadvlády v Československu, Polsku, Maďarsku, v zemích Sovětského svazu ukazovali, dávali naději. V této situaci je třeba hovořit i jazykem, kterému porozumí dnešní člověk digitální revoluce. Přesto však se z našeho jazyka nesmí nikdy ztratit slovo matka a otec. Tam, kde tato slova ztratí svůj obsah, nebude možné nikdy hovořit o Bohu.

Neznamená to ale, že Bůh není, ale pouze to že atheistický člověk ztratí svou tvář, svou osobnost, protože ztratí povědomí o tom, že je Božím obrazem. My věřící víme, že skrze Krista, Mariina Syna, nás Bůh slyší a rozumí nám.  A ze své životní zkušenosti můžeme říci, že po všech zlých událostech, které byly zmíněny, nejenom hovoříme o Bohu, to by bylo strašně málo, ale že můžeme a hovoříme s Bohem.  

 Celé kázání naleznetae kliknutím na článek 

PRO DNEŠNÍ CIVILIZACI NEMÁ ČLOVĚK HODNOTU A TÍM SE ZTRÁCÍ POJEM BOHA

Zveřejněno v CÍRKEV

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 172 hostů a žádný člen

Tištěná revue

Další ukázky ZDE

Pomozte dětem

Život detem

PROTIPROUD

 

VIDEO ZPRÁVY

 

Kardinál Dominik Duka zve 28. 10. 2018 od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibě za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %