Fragmenty - Fragmenty - Církev vytváří morálku národa http://fragmenty.cz Sat, 22 Sep 2018 00:11:32 +0000 Joomla! - Open Source Content Management cs-cz Blahopřání J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi k dnešnímu svátku http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2320-blahoprani-j-em-dominiku-kardinalu-dukovi-k-dnesnimu-svatku http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2320-blahoprani-j-em-dominiku-kardinalu-dukovi-k-dnesnimu-svatku J. Em. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český v milované katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Dnes slaví svátek J. Em. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český.  Osobnost, která udělala neuvěřitelně mnoho nejen pro katolickou církev u nás, ale i pro morální obrodu celého našeho komunistickým marazmem tolik poničeného národa. Jeho neúnavnou prací se katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradě pražském proměnila do obrazu světově nádherného Božího domu. Kompletní systém obnovených zvonů katedrály zní od jeho nástupu po celé Praze, katedrála má nové osvětlení, zateplení, ozvučení, nové obří varhany, překrásný stříbrný náhrobek sv. Vojtěcha a hrob J. Em. Josefa kardinála Berana.

 To vše by bez opravdu neuvěřitelného pracovního nasazení pana kardinála Duky nebylo. To nehovoříme o osamostatnění církve od státu, o opravách kostelů po celé naší vlasti a o starost o opravy komunisty poničených budov, lesů a pozemků, které byly církvi především jeho zásluhou právem vráceny. 

Redakce Fragmentů a Kulturní komise ČR mu za to vyjadřuje hluboký dík a obdiv a přeje mu mnoho zdraví a síly pro další kultivaci a morální obrodě našeho tolik komunistickým marasmem morálně poničeného národa.

Přeje mu hodně trpělivosti a optimismu, aby s jejich pomocí dokázal mezi negativními zprávami, kterým musí v naší komunistickým marasmem tolik morálně poničené zemi ještě 25 let od pádu této zrůdné diktatury čelit, viděl i kousek dobrého a aby dokázal i nadále ukazovat lidem, co je podstatné. Aby se jako svatý Vojtěch a kardinál Beran i nadále ve svém životě nepřestal hlásit k hodnotám, kterým věří, a to i přesto, že v médiích naráží mnohdy na povýšený odpor atheismem poničených redaktorů. Ať mu v tom pomáhá Bůh a splní se mu všechny sny a tajná přání.

Sestra Dominika s medailí udělenou Pražským arcibiskupstvím za pomoc při umístění pomníku sv. Vojtěcha v katedrále 

Spolu s panem kardinálem slaví dnes na pražském arcibiskupství svátek i sestra Dominika Bohušová. Neuvěřitelně skromná, vzdělaná a pracovitá žena. Vlastenka, vedoucí Modlitby za náš národ, za což jí patří dík. Přejeme i jí krásné prožití celého dne a mnoho zdraví a sil do další nelehké práce při kultivaci a morální obrodě našeho tolik zkoušeného a morálně tak komunismem poničeného národa.

Ať oběma těmto mimořádným osobnostem v jejich práci pomáhá a žehná Bůh. 

Za redakci revue Fragmenty Ivana Haslingerová, šéfredaktorka, a Jiří Pancíř, prezident Kulturní komise ČR, vydavatele revue.

]]>
CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Sat, 04 Aug 2018 10:09:05 +0000
Kardinál Dominik Duka zve občany do Svatováclavské kaple k Modlitbě za národ http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2307-kardinal-dominik-duka-zve-obcany-do-svatovaclavske-kaple-k-modlitbe-za-narod http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2307-kardinal-dominik-duka-zve-obcany-do-svatovaclavske-kaple-k-modlitbe-za-narod   J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český zve občany k Modlitbě za národ

Jeho Eminence Dominik  kardinál Duka OP, arcibiskup pražský a primas český žehná a povzbuzuje všechny občany, kterým není osud našeho národa lhostejný, aby vytrvali, a zve je od října 2013 každého 28. dne v měsíci v 16.15  hodin do Svatováclavské kaple katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na modlitbu za náš národ. Po skončení motliteb přecházejí věřící do baziliky sv. Jiří k hrobu sv. Ludmily, babičky patrona naší země, sv. Václava, kde se jednou měsíčně modlí níže uvedenou modlitbu za náš národ. A  nejen tam. Po celé zemi. Nejbližší modlitba se koná 28. července 2018. Vydavatel naší revue Kulturní komise ČR se za tento počin pana kardinála Duky plně staví, a prosí všechny občany, i nevěřící, kterým není osud naší země lhostejný, aby  ho přišli podpořit v této mimořádné bohulibé službě naší zemi. Prosím, přijďte všichni, kterým není osud naší vlasti lhostejný do památné Svatovítské kaple pronést modlitbu za svou zem!

První Modlitba za národ proběhla v říjnu 2013 před volbami. Iniciátorkou byla setra Dominika J. Bohušová z Arcibiskupství pražského, která našemu listu sdělila: "Přiznám se, že situace kolem voleb mne nadzvedla. Nechtěla jsem stát bokem a pro náš národ nic nedělat. Pevně věřím, že upřímná modlitba ve Svatováclavské kapli pomáhá. Mně osobně již několikrát při modlitbách v této kapli Bůh vyslyšel.  Nehledě na to, že člověk po modlitbě v ní nabude velkou sílu. Proto jsem se rozhodla uspořádat na tomto posvátném místě modlitbu za národ, abych tuto sílu mohla načerpat  nejen pro sebe, ale i pro ostatní, aby i oni mohli prožít tento povznášející pocit. Zašla jsem za otcem kardinálem s prosbou, zda se můžeme v této památné kapli patrona naší země společně modlit za náš národ. Souhlasil a požádal mne, abych se pokusila vše organizačně zajistit. Že mám jeho plnou podporu, že nám žehná a povzbuzuje nás, abychom vytrvali i nadále a každého 28. dne v měsíci se za národ společně modlili. Podařilo se mi to rozhlásit a lidé, kterým na našem národu záleží, začali chodit do kaple. A nejen pražští, ale rozkřiklo se to již až na Moravu, do Opavska a Slezska."

J. Em. Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský a primas český v chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Na dotaz, proč právě datum 28. každého měsíce vysvětlila sestra Dominika, odpověděla: Hned na prvních modlitbách před volbami byla kaple plná - přišlo 120 věřících. To mne povzbudilo a přemýšlela jsem, jak tyto modlitby pořádat pravidelně, nejen  před volbami. Jde o kapli patrona naší země knížete Václava, který zemřel 28. září 935, a o modlitbu za náš stát, který vznikl 28. října 1918. Rozhodli jsme se proto pro pořádání těchto modliteb každého 28. dne v měsíci. Tak toto datum připomeneme nejen v říjnu, ale každý měsíc. Chtěla bych, aby si lidé uvědomili, že není samozřejmostí mít samostatný národ, že naši předkové se museli v čele s prezidentem Masarykem o jeho samostatnost tvrdě poprat, a aby si připomněli osobnost světce Václava nejen jednou do roka poutí ve Staré Boleslavi, kde byl pro své postoje zavražděn. Proto otec kardinál zve každého 28. dne v měsíci k pravidelným modlitbám do kaple sv. Václava  a to v 16:15 hodin."  Sestra Dominika má ještě osobní důvod pro číslo 28. Dne 28. května zemřela její maminka, která ji naučila lásce a úctě k národu. "Dodnes okamžitě stoupnu i doma do pozoru, když slyším naší hymnu," říká sestra Dominika. 

Modlitby sestavila sestra Dominika. Nejdříve proběhne modlitba k Duchu svatému, kterou jí dal biskup Matoušek, zpovědník kardinála Berana. Poté zazní modlitba ke Svaté Ludmile. Tuto světici vybrala sestra Dominika proto, že ji chce vysvobodit ze mříží, za nimiž je tak necitelně uzavřena v chrámu sv. Jiří, že se jí nemohou věřící pořádně ani poklonit. Pak následuje hlavní Modlitba za národ, kterou se modlí každoročně ve Staré Boleslavi pan arcibiskup Dominik kardinál Duka. Modlitby v kapli zakončí Svatováclavský chorál a poté, za zpěvu chorálu V zemi věrných Čechů se jmény všech našich světců se všichni přítomní odeberou ke hrobu svaté Ludmily, kde se k ní modlí litánie. Ilustrační obrázky nahoře zachycují modlitbu v kapli až po odchod z ní. Na závěr článku uvidíte procesí, které kráčí  ztemnělým nádvořím Pražského hradu za zpěvu chorálu V zemi věrných Čechů ze Svatovítské katedrály do Chrámu sv. Jiří ke hrobu svaté Ludmily. 

Je krásné, že v době, kdy se na naši zem přihnalo neomarxistické oranžové tsunami, které nemá nic jiného na práci než dštít síru na církev svatou a pět ódy na našeho protektora EU takovým způsobem, že člověk by upadl pomalu do beznaděje, že je vše, oč jsme usilovali v roce 1989, ztraceno,  se nalezly osobnosti kterým není osud našeho národa cizí. Je to o to krásnější, že je to právě nejvyšší představitel nejsilnější církve u nás, Jeho Eminence Dominik  kardinál Duka, který i přes všechny nedůstojné útoky a osočování od pánů Sobotků, Babišů a všech komunistů myslí na náš národ a jeho občany a neustává bojovat za jeho osud.   

Plný text zvacího dopisu z Arcibiskupství pražského:

 

Vážení a milí,

obracím se na některé z Vás opět, na některé poprvé s prosbou o modlitbu za národ. Mnozí jsme jí posilněni po novéně před volbami do PS PČR a zůstala v nás touha v této společné modlitbě pokračovat a neustávat. K tomu nám Otec kardinál Dominik Duka OP žehná a povzbuzuje, abychom vytrvali. Každého 28. dne v měsíci se budeme modlit ve Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v 16.15 hod. a pak budeme pokračovat v bazilice sv. Jiří u sv. Ludmily. K této společné modlitbě jste všichni upřímně zváni. Kdo nebude moci přijít do katedrály a baziliky sv. Jiří, prosím, připojte se k nám na svém místě, také v průběhu měsíce podle Vašich možností.  Můžete se také připojit k dobrovolnému půstu 28. dne v měsíci. Prosím, můžete-li také tuto modlitbu rozšířit ve svém okolí, svým známým. Texty k modlitbám budou ke stažení na: http://tisk.cirkev.cz/

Za ctitele sv. Václava a sv. Ludmily S.M. Dominika J. Bohušová OP, Arcibiskupství pražské

Prezident Kulturní komise ČR Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc. se plně staví za tuto bohulibou akci a děkuje  panu arcibiskupovi i sestře Dominice za její zorganizování. Bůh jim žehnej.

© Kulturní komise ČR

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Fri, 27 Jul 2018 09:04:34 +0000
Boj za pravdu s apokalyptickým systémem ideologie smrti EU http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2300-boj-za-pravdu-s-apokalyptickym-systemem-ideologie-smrti-eu http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2300-boj-za-pravdu-s-apokalyptickym-systemem-ideologie-smrti-eu Své bytí máme od Boha, jen on nás může vést k pravdě a správnému životu

Pro dnešní dobu platí slova z Apokalypsy: „Drak rozpoutal válku… Dal šelmě moc… nad každým národem i rasou…“   Aapokalyptická šelma je systém EU, který má za cíl uvrhnout do časné smrti a věčné záhuby celé národy. Jaké má k tomu prostředky?Především je to profesionální lež s použitím pozitivních pojmů v legislativě a mainstreamových médiích. Už všechny oblasti života jsou proniknuty touto  infekcí lži a ideologií smrti. A jaké to nese ovoce? Pseudo-zákony likvidující společnost. Masově se šíří závislost na narkotikách, alkoholu, nečistotě, zvrácenostech, na destruktivních sektách, na satanismu.  Mládež, které se podařilo uniknout otrockým závislostem, touží bojovat za pravdu. Narazí ale na falešný ideál, jakým je bojové umění. Netuší, že tímto sportem to jen začne, ale skončí skrze orientální meditace pod vládou tzv. energií, ve skutečnosti démonů. Ovládne ji duch pýchy a agrese. V žádném případě se tak nestanou mladí lidé bojovníky proti duchu a systému lži a smrti. Udělá to z nich naopak hotové zombie. Jak proti tomu bojovat?:

Především si musíme uvědomit co je skutečné hrdinství.

Musíme začít od sebe! A to pravdivým pokáním, které je spojeno se sebepoznáním. Přiznat, že ložisko zla a lži má každý v sobě. Postavit se proti němu a prosit Boha o sílu a světlo. Musíme bojovat i proti systému, který dnes vede všechny národy do sebezničení, a navíc i do věčného zahynutí. Postavit se proti tomuto systému je pravé hrdinství a duchovní mučednictví.

Dále si musíme uvědomit kdo se dnes stává obětí psychologické války a proč?

Ten, kdo chce být na úrovni. V psychologické válce se pro svou mladistvou pýchu často stávají obětmi mladí lidé, hlavně studenti. Demagog, který ví, jak si udělat image, před nimi vystoupí se zdánlivou učeností, oslní je přehledem, suverénním hodnocením všeho, čemu trochu rozumí i čemu vůbec nerozumí, a všechny odpůrce drze zesměšní jako primitivy a nevzdělance. Všichni se proto bojí, aby je nepokořil, a jsou tak snadno manipulovatelní. Nikdo si nedovolí neobdivovat „císařovy nové šaty“. Na tomto principu funguje dnes i celý lživý mainstream.

Jak se mohlo podařit podřídit evropské státy vlně uprchlíků?

Zase to byla pýcha, tentokrát pýcha politické korektnosti. Politici vědí, že si nesmí dovolit tvářit se na mezinárodních jednáních tak, aby vzbudili dojem, že nemíní akceptovat lež o uprchlících. Ani si nesmí dovolit říct, že to nejsou žádní uprchlíci.

Proč křesťané nevyžadují ochranu proti islamizaci?

Protože se ve své pýše bojí, že by byli ocejchováni jako nemilosrdní. Páchat duchovní sebevraždu se ale nebojí.

A jak se podařilo prosadit homosexualismus?

Vytvořil se image, že homosexualita, pedofilie a všechny LGBTQ je vyšší úroveň. Kdo nemůže pochopit tato nová tzv. lidská práva, je zesměšněn a morálně likvidován jako homofob a fašista. Kampaň vymývání mozků pokračuje tak dlouho, dokud se veřejné mínění nezmění tak, že už se nikdo neodváží nazvat zvrhlost zvrhlostí.  Všichni se už stydí za slušnost.

Kdo to takto programuje a co tím sleduje?

Je za tím duch lži a sleduje genocidu na zemi a peklo po smrti. Církevní představitelé i politici se na tomto principu pýchy bojí vystoupit například proti gay pride a nazvat ho pravým jménem. Mluvčí biskupů Slovenska se při prvním gay pride dušoval, že biskupové nemají nic společného s protiakcí, kterou byl pochod za rodinu! Co to ale je gay pride? Abnormální a veřejná neslušnost a zvrhlost. Když jsou tedy církevníci „za neslušnost“, proč podporovali akce neziskovek za slušné Slovensko? Pokud jde církevníkům, neziskovkám a masmédiím o slušné Slovensko, proč nevyžadují, aby byl zakázán každoroční neslušný gay pride? Zvláštní schizofrenie a zvláštní bojovníci! A za co? Za lež a ideologii smrti.

Jak je zneužit pojem diskriminace?

Každý stát musí přijmout antidiskriminační zákony, aby nevypadal, že diskriminuje menšiny. To, že pak diskriminuje podle takzvaného antidiskriminačního zákona 98 % společnosti, to už je v pořádku! Zase za tím stojí lidská pýcha a hloupost, která nedovoluje, aby se černá nazývala černou a bílá bílou.

Jaké zákony se dnes na tomto principu pýchy prosazují v parlamentech?

Příkladem je Česko. Aby bylo na úrovni, bylo přijato, že v rámci tzv. lidských práv má teď každý právo se buď přeoperovat, nebo si změnit pohlaví i bez operace. Tím se ale dostali do šlamastyky. Když si žena změní pohlaví, musí si buď i manžel změnit pohlaví, aby zůstal zachován jejich sňatek, anebo stát musí uzákonit jednopohlavní manželství. A tato stupidnost se na parlamentní úrovni bere vážně! Kéž by některý poslanec řekl: „Za takové zákony může hlasovat skutečně jen blbeček. Zvedněte ruku, ať každý vidí, kdo hlasuje za!“

Co znamená v osobních dokumentech rubrika „inter“?

Francie uzákonila právo zařadit do osobních dokumentů rubriku „inter“ jako možnost uvedení třetího pohlaví. Ve skutečnosti to znamená, že člověk se může pokládat chvíli za ženu, chvíli za muže, a dokonce má výběr z více než 30 pohlaví. Jakou sugesci mu zrovna našeptá nečistý džin, taková musí být provedena i v úředních dokumentech. Kde je tady prostor pro pravdu a realitu? Je to totální blázinec. Ale tento blázinec se bere jako vyšší úroveň. Proč k tomu došlo? Protože ze srdcí lidí vymizela pokora i pravda a každý se jen bojí, aby nebyl zesměšněn. Tady je třeba pravé hrdinství! Postavit se za pravdu!

Jaký je dopad Úmluvy OSN o právech dítěte?

V podstatě jde o největší bezpráví a zločin. Pod hlavičkou „práva dítěte“ je dítě zbaveno toho nejzákladnějšího práva na vlastní rodiče. Může být rodičům preventivně, zdůrazňuji – preventivně – kradeno, prý kvůli nebezpečí domácího násilí!

Proč může systém obelhávání fungovat?

Protože lidi nemilují pravdu, odvrátili se od pravdy a bojí se být pokořeni. Proto jdou raději s proudem, který je však strhává do propasti. Mohli by se oddělit, ale to by nebylo na úrovni, to by se jim ostatní smáli, že jsou homofobové, fašisti nebo xenofobové, primitivové a nevzdělanci.

Celý tento systém drze staví všechno na hlavu. Ten, kdo skutečně bojuje proti extremismu a neofašismu, je nazván extremistou a fašistou a je proti němu vyvolána štvavá kampaň. A když by se proti nenávistné kampani bránil, tak ho potrestají za nenávistnou řeč.

Funguje tento systém lži a pýchy i v církvi?

Ano. Sám Ježíš jej pranýřoval. V poslední době náboženská pýcha ateistických teologů pod nabubřelým termínem „věda“ zlikvidovala základní pilíře spasitelné víry. Kdo se proti této herezi postaví, toho vyloučí jako sektáře a heretika. František dnes prosazuje islamizaci do každé farnosti a líbá nohy transsexuálům. Katolíci ale denně ve mši opakují: „v jednotě s naším papežem Františkem“.

Proč nenazvou Františka v pravdě tím, čím je, tedy heretikem, a už ho ve mši nezmiňují?

Protože je tu image lidské pýchy, která odmítá pravdivé pokání! Za Františka, za kterého by se měli stydět, protože je na ostudu, se nestydí. Za Ježíše, ke kterému by se měli hrdě hlásit, tak za toho se stydí! Toto je ovoce odmítnutí pravdy a lásky ke lži. To činí lidská pýcha, která peklem dýchá!

Proto křesťane, hledej pravdu, miluj pravdu, braň pravdu a bojuj za pravdu! Pravda tě vysvobodí od ducha lži a smrti.

 + Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Boj za pravdu a spásu Video: http://vkpatriarhat.org/cz/?p=39433 https://youtu.be/E903E5dWO04

]]>
Office_BCP@atlas.sk (+ Eliáš Antonín Dohnal OSBMr) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Thu, 19 Jul 2018 06:54:37 +0000
Nevnucujte nám Halíka http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2260-nevnucujte-nam-halika http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2260-nevnucujte-nam-halika Tomáš Halík  byl StB veden pod jménem Kazatel

Servilní mediální presstituti nám v posledních dnech opakovaně servírují Tomáše Halíka a jeho 70. narozeniny. U normální osobnosti by to skončilo blahopřáním a notickou  o pár řádcích. U Halíka ale vycházejí oslavné pajány a celostránkové články z nichž máte počest, že jde o největšího světového myslitele, ač nic zásadního nikdy nevymyslel. A že to nikoho nezajímá a že je celý Halík národu ukradený, protože pro něj nikdy nic pozitivního neudělal? Ba právě naopak. To jsou pro ně nepodstatné detaily. Hlavně se musí zdůraznit kolik dostal zahraničních cen, ocenění a metálů a jak si ho v USA váží. Ostatně by si ho tam mohli i vzít, když ho už ani čert nechce. (pozn redakce: Holt nastává doba, kdy jsou ceněni spolupracovníci StB. Panu Halíkovi se tato spolupráce zřejmě vyplatilla. Zopakujme si jeho curriculum vitae a pochopíme vše:

Kdo je vlastně Tomáš Halík? 

Vystudoval sociologii a filosofii na FF UK v Praze. Do roku 1968 byl členem výboru ČSM, později členem komise ZV ROH pro socialistickou soutěž. Podle kádrových materiálů projevoval v pracovní a odborné oblasti angažovanost za realizaci politiky KSČ, byl ochotný a svědomitý, měl velmi dobrý vztah k lidem a v kolektivu byl oblíben. V letech 1972–1975 působil jako podnikový psycholog a sociolog v podniku Chemoprojekt, kde soutěžil o titul Brigády socialistické práce československo-sovětského přátelství.  V letech 1980–1982 absolvoval dvouleté studium stranického vzdělávání k otázkám světonázorové výchovy a v roce 1981 absolvoval v NDR nástavbový kurs pro instruktory sociálně psychologického výcviku. Státní bezpečnost jej vedla jako kandidáta tajné spolupráce (KTS) pod krycím jménem Kazatel. V roce 1984 získal atestaci z psychologie a působil jako psycholog na Institutu komunistického Ministerstva průmyslu.  Byl rovněž psychoterapeut pro drogově závislé na Protialkoholním oddělení Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice UK. Dne 17. června 1982 odmítl nabídku StB ke spolupráci a Halíkův svazek byl 6. prosince 1989 zásluhou Václava Havla zničen a zbylo z něj jen torzo. Přestože Tomáš Halík zdůrazňuje své disidentství, odmítl podepsat Chartu 77. 

Po listopadu 1989 se snažil získat co největší vliv na směřování české katolické církve. 

 Podle svědectví jemu tehdy blízkých osob neustále zkoumal, kdo co ví o jeho minulosti. O přímém zapojení do politického života proto okamžitě neuvažoval. Pro nové vedení církve byl totiž podezřelý ze spolupráce s StB, ale podobných podezření bylo všude kolem tolik, že mu v tomto ohledu nakonec v církevních kruzích nikdo příliš pozornosti nevěnoval. Vzal proto svou kariéru jinudy. Stal se generálním sekretářem České biskupské konference, spoluzakladatelem České křesťanské akademie (ČKA). Začal též vyučovat na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Ovšem metodami typicky „halíkovskými“. Nevybíravým způsobem se pokoušel zdiskreditovat (jako psychicky nemocného)  konzervativně smýšlejícího děkana fakulty Václava Wolfa. Děkan Wolf totiž Halíkovým reformisticko-modernistickým snahám nepřál a stál mu v cestě. První pokus o Wolfovo sesazení se Halíkovi ještě nezdařil, druhý úder, vedený v jeho zastoupení kardinálem Vlkem, již ano. I když pana děkana odstranil, fakultu opustil a odešel i z pozice generálního sekretáře ČBK. To ovšem neznamená, že se  modernizačním fokolaristickým snahám o změnu katolické církve nevěnuje nadále.  Odstraněním pana děkana a zastrašením skutečně věřících  osobností za pomoci stejně cítícího modernizačního fokolaristy kardinála Vlka, který stál v čele pražského arcibiskupství, měl naopak uvolněnou cestu k šíření svých neomarxistických fokolaristických bludů o katolické církvi. A jak vyplyne z dalšího, velice se mu to vyplácí. Ceny, kterými ja za tuto činnost odměňován jsou vysoce placeny.

article_photo

Je nositel Templetonovy ceny pro žijící osoby, které se zasloužily o přínos na poli „pokroku ve výzkumu a objevech týkajících se duchovních skutečností“. Templetonova cena je druhou nejvyšší finanční částkou pro jednotlivce udělovanou filantropickou organizací. V roce 2014 výše prémie činila 1 100 000 liber šterlinků – 1 libra cca 35,2 Kč., tj. 38,72 milionů Kč. Výše finanční odměny je uzpůsobena tak, aby v daném roce převyšovala částku pro jednotlivé kategorie Nobelovy ceny. Templeton kritizoval „duchovní nevšímavost“ Nobelových cen a chtěl tak ilustrovat přesvědčení, že nejdůležitějšího pokroku se nedosahuje čistou vědou, ale harmonií vědy a náboženství.

Není to tak dávno, co dostal Tomáš Halík další cenu, tentokrát za nejlepší teologickou knihu od jedné rakouské nadace, tvořené jeho názorovými souputníky, a odpovídal pro internetový magazín Christnet (22.8.2011) na otázku, jaký význam má tato cena pro něho. Mimo jiné tehdy pravil: „…Upřímně řečeno, věděl jsem, že nepíšu špatné knihy a že si pravděpodobně najdou hodně inteligentních čtenářů doma i v zahraničí… Nevede mne to k pýše: umění psát a přemýšlet je charisma, které je člověku dáno k službě druhým; darem se člověk nemůže pyšnit … Navíc pýchou člověk hloupne a já si ve svém povolání nemohu dovolit luxus sebespokojené hlouposti.“ 

Proto se připojujeme ke zvolání  magistra Kopala: NEVNUCUJTE NÁM HALÍKA!

]]>
jan.kopal1977@seznam.cz (JAN KOPAL) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Wed, 06 Jun 2018 16:11:04 +0000
Hloupá Husa na provázku - protestsong proti veřejnému zneuctění Krista http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2249-hloupa-husa-na-provazku-protestsong-proti-verejnemu-zneucteni-krista http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2249-hloupa-husa-na-provazku-protestsong-proti-verejnemu-zneucteni-krista Nesení kříže

K protestům nejvyššího představitele katolické církve u nás, předsedy Biskupské konference a primase českého Dominika kardinála Duky proti morální degradaci a zneuctění Krista brněnským divadlem Husa na provázku  nemajícího v dějinách obdoby (viz např. články ve Fragmentech Evropa se dostala do totálního chaosu - menšiny tu vytvářejí totalitu, kterou si netroufli ani nacistéLevicoví liberálové říkají svoboda slova. Já říkám HNUS. ) a patriarchy Byzantského katolického patriarchátu Eliáše (viz článek ve Fragmentech Morální degradace a zneuctění Krista v Brně  nemá v historii obdoby ani na Gongotě!), se přidal i prezident republiky Miloš Zeman, který si za uvedení hry slovinského režiséra Olivera Frljiče "Naše násilí a vaše násilí" , v níž Kristus znásilňuje muslimku, přeje, aby divadlo přišlo o dotace: „Ať se tomu divadlu seberou dotace. Protože proč ministerstvo kultury má vyplácet dotace divadlu s tímto repertoárem."

 

A nejsou to jen vrcholní představitelé státu a církve, ale i všichni normální slušní lidé. To, co se stalo v Brně, není totiž maličkost! Šlo o veřejný satanismus, spojený s nečistou morální zvráceností! Stal se tam největší zločin vůči Ježíši Kristu v historii! Šlo o jeho veřejné zneuctění! K tak hrubému rouhání jako v Brně nedošlo dosud nikde na světě! Teď nad ním visí duchovní prokletí! A stalo se to právě ve dny, kdy naopak v Bavorsku na příkaz prezidenta mají být na všech úředních budovách pověšeny kříže, které mají všem muslimským přistěhovalcům jasně ukázat, že jsou v křesťanské zemi, kde neplatí právo šaría, kterého se dovolávají.

Není divu, že toto zvedlo každého slušného občana ze židle!

Zástupci hnutí Slušní lidé přerušili dokonce divadelní hru Naše násilí a vaše násilí vtrhnutím na jeviště a vytvořili tam lidský řetěz. Zpěvačka Olivie Žižková proti uvedení této oplzlé hry v brněnském divadle Husa na Provázku protestuje  písní "Hloupá Husa na provázku": „Na radnici pohané, zvykejte si křesťané. Kdyby Werich toto viděl, za herce by se dost styděl. Hloupá husa na provázku, zabila jste Boží lásku. Náš trpitel na kříži smutně všemu přihlíží. Moravo, už zvedni hlas, zachraň víru, nastal čas,“ zpívá Žižková. Dodávám nejen Moravo, ale celá republiko zvedni hlavu, nastal čas! Píseň si můžete poslechnout  kliknutím na:

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

]]>
pancir@fragmenty.cz (Super User) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Sat, 02 Jun 2018 09:53:34 +0000
Morální degradace a zneuctění Krista v Brně nemá v historii obdoby ani na Golgotě! http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2246-moralni-degradace-a-zneucteni-krista-v-brne-nema-v-historii-obdobyani-na-golgote-k-tak-hrubemu-rouhani-nedoslo-nikde-na-svete http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2246-moralni-degradace-a-zneucteni-krista-v-brne-nema-v-historii-obdobyani-na-golgote-k-tak-hrubemu-rouhani-nedoslo-nikde-na-svete Kristus na kříži v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Hradčanech

To, co se stalo v Brně, to není maličkost!  K tak hrubému rouhání jako v Brně nedošlo nikde na světě! Taková urážka Krista jako v Brně, nebyla spáchána ani v Německu, ani ve Francii či Anglii. V Brně došlo k nejhrubší urážce Boha, která by měla každého křesťana radikálně pozvednout z pasivity! Kéž by Bůh ve svém milosrdenství toto rouhání obrátil ve skutečnou sakrální oběť, která probudí církev i národ ze sebevražedné apatie! Takové urážce a takové morální dehonestaci nebyl Kristus vystaven ani při umučení na Golgotě. Tam i Jeho největší nepřátelé respektovali morální stud. Kristus měl kolem beder aspoň plátno. Morální degradace a zneuctění Krista v Brně nemá v historii obdoby a to ani na Golgotě! K tak hrubému rouhání nedošlo nikde na světě! V Polsku byla hra předvedena podvodem. Když se však vyjevilo, oč jde, zločin uvedení hry byl v Polsku byl dán k soudu. V Brně to bylo jinak. Přitom téměř dva měsíce předem veřejnost věděla, že je připravováno vrcholné rouhání Bohu. A přesto bylo toto prosazeno!

 

Ptáme se: Kdo za to nese vinu?

Autor tohoto paskvilu? Jistě, ale větší vinu mají ti, kteří toto veřejné rouhání objednali a schválili, to je vedení divadla a magistrát města. Vinu má také každý křesťan, pokud proti tomu nic nedělal, každý úměrně svému postavení. Větší vinu má kněz, ještě větší biskup a největší vinu má ČBK! Navíc tato církevní organizace došla k závěru: Nebudeme nic dělat, aby se to neobrátilo proti nám. Podobně jako kdysi židovská velerada, když se usnesla, že musí odstranit Ježíše, protože jinak přijdou o svou kariéru. 

(Pozn redakce: Předseda biskupské konference J. Em. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český proti tomuto hnusu s předstihem veřejně vystupoval a psal. Jen v naší revue jsme publikovali např. jeho články Evropa se dostala do totálního chaosu - menšiny tu vytvářejí totalitu, kterou si netroufli ani nacistéLevicoví liberálové říkají svoboda slova. Já říkám HNUS. Reakce ostatních biskupů na jeho hlas jsme ale nezaznamenali a naše neomarxistická liberální veřejnoprávní média dávala naopak přednost zvrácené "svobodě slova", jak správně píše pan arcibiskup. Dokonce jsme nezaznamenali ani postoj Tomáše Halíka, který se jinak vyjadřuje ke každíé maličosti, jen když je o něm slyšet. Proto jsme se  rozhodli článek patriarchy Byzantského katolického patriarchátu Eliáše publikvat, aby se ti, kteří k vrcholné urážce Boha v Brně a ke zneuctěním státní vlajky a tím i národa mlčeli, mohli  zamyslet nad tím, co svým zbabělým nepostojem a mlčením způsobili.) 

Vina za zradu ČBK dopadla na celý národ! Teď nad ním visí duchovní prokletí! Tyto dny hrozí nejen morální likvidace národa skrze zvrácený gender, ale i neomezená islamizace. Stal se největší zločin vůči Ježíši! Šlo o veřejné zneuctění! To nebyla nějaká tajná satanská orgie, zde šlo o veřejný satanismus, spojený s nečistou zvráceností! A ČBK to věděla a nezasáhla! 

Ptáme se: Když je Kristus nejhrubším způsobem dehonestován, proč to ČBK nevadí? Ne, biskupská konference nereaguje anebo reaguje alibisticky, aby neměla kvůli Kristu problémy. Za tento největší zločin proti Božímu Synu nese ale zodpovědnost každý biskup ČBK! Tady faktor času nehraje roli, to se promlčet nedá! Došlo k duchovnímu zásahu, který potrvá až do druhého příchodu Pána Ježíše! Tento do nebe volající a nepromlčitelný zločin nemůže být odčiněn jinak, než adekvátním pokáním! Bůh to dopustil, ale proč? Stalo se o proto, aby se ČBK probrala ze spánku smrti a konali pokání. Jistě ví, že základem všech barevných revolucí je tzv.sakrální oběť. Byla na Ukrajině a nedávno byla i na Slovensku. Jejím cílem bylo pozvednout národ z pasivity. V barevných revolucích je však sakrální oběť cílevědomě naplánovaná ke zneužití národa při prosazení vlastní sebevraždy.

Apoštol Petr v psychologickém teroru nepřátel rovněž zapřel Krista.Hned však konal pokání a hořce plakal. Pak konal pokání až do smrti, a jak píše tradice, měl na obličeji rýhy od slz. Vy, biskupové ČBK, jste se sebou spokojeni? Žádnou potřebu pokání necítíte? Dva měsíce předem jste to věděli! Dva měsíce jste klamali sami sebe a drželi v pasivitě i věřící katolíky. Stačila jedna věta, stačilo vybídnout lidi k adekvátnímu protestu. Neudělali jste to! Zneužili jste svěřenou autoritu proti Kristu i proti církvi! Prokletí, které jste páni biskupové stáhli, to není něco, co stagnuje! Naopak, bez pokání jeho síla stále narůstá! Stáhli jste trest na město Brno i na celý národ podobně, jako za zločin velerady následovala zkáza Jeruzaléma.

Svatí Cyril a Metoděj přinesli na území Velké Moravy světlo víry a s ním požehnání. Vy, vážení biskupové, jste svoji zradou způsobili, že se teď z hlavního města Moravy šíří prokletí. V Brně došlo k vrcholné urážce Boha a na druhém místě národa zneuctěním státní vlajky. K tomu nelze mlčet.

Mučedníci za morální a věroučnou čistotu obětovali své životy. Mnohé panny daly Bohu slib svaté čistoty a raději podstoupily krutou smrt, než by slib porušily. Statisíce mužů a žen složily sliby čistoty jako řeholníci, protože jejich motivací byla čistá láska ke Kristu a věčný život. Největším příkladem čistoty jim byl samotný náš Pán, Ježíš Kristus. On jako Boží Syn a Spasitel řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: Nezesmilníš. Ale já vám pravím: Každý, kdo hledí žádostivě na ženu, už s ní zcizoložil ve svém srdci.“ (Mt 5,28) A dále: „Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvi je a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe, aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá pravá ruka, utni ji a odhoď pryč, neboť je pro tebe lépe aby zahynul jeden ze tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.“ (v. 29-30) Ježíš vyháněl nečisté démony a uzdravoval nemoci. Ježíš mohl povědět nepřátelům: „Kdo z vás mě obviní z hříchu?“ (J 8,46) Nenašel se nikdo. Jenže nyní v brněnském divadle Ježíše potupili, zneuctili a morálně degradovali k zločinu. Omlouvat toto rouhání trapnými frázemi o umění je hrubé pokrytectví!

Vy, biskupové ČBK, jste zaujali postoj: lépe se za Krista nestavět, aby nebyly problémy s masmédii. Když šlo o restituce, to se ohled na masmédia nebral. Nebyl žádný strach o svůj image. Ptáme se: Kdo je Bohem ČBK? Kristus, anebo mamon? Ježíš ale dodává: „Nelze sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,24)

Nositelem prokletí a vzorem neposlušnosti Bohu, Jeho učení a přikázání je apostatický papež František. Je zjevný heretik, nemá Ducha Kristova, ale ducha antikrista. Běda ale, kdyby některý kněz, věrný Kristu a svému svědomí, v liturgii vynechal slova „v jednotě s naším papežem Františkem“. ČBK by takového kněze okamžitě nemilosrdně potrestala.

Vy, biskupové ČBK, vyžadujete slepou poslušnost a vyznávání jednoty s Františkovou apostazí. To je ale zrada Boha a vzpoura proti Němu! Máte ducha falešné poslušnosti, kterou zrazujete Krista. Tento duch zrady se nyní odmaskoval na vašem přístupu k zločinnému rouhání v Brně.

Prvním krokem pokání ČBK za velezradu Krista ať je dání svobody kněžím, aby se mohli beztrestně rozhodnout, zda v liturgii chtějí nebo nechtějí vyjadřovat jednotu s apostatou Františkem.

Prezident Zeman vyzval komunisty k pokání. Kdo vyzve k pokání jiné strany? Kdo vyzve k pokání Českou biskupskou konferenci?

S bolestí konstatujeme, že to musí učinit zase jen Byzantský katolický patriarchát. V Kristově církvi nemůže být nedotknutelná kasta, která má privilegium nekonat pokání za největší zločiny vůči Kristu, církvi a národu! Copak Kristovo slovo: „Jestliže nebudete konat pokání, všichni zahynete“ pro biskupy ČBK neplatí?

Ptáme se vás, biskupové ČBK: Jste schopni se v pastýřském listu omluvit věřícím i celému národu za svůj duchovní zločin, kterým bylo vaše pasivní schválení do nebe volající urážky našeho Spasitele? Jste schopni učinit i další krok a vyzvat k adekvátnímu pokání celou českou církev? Tím adekvátním krokem je, abyste vy, kteří máte vinu na skutečné sakrální oběti, nyní zorganizovali kající pochody za rouhačské divadlo v každé farnosti!

Svým prohlášením ze 4. července 2015 (viz https://www.cirkev.cz/archiv/150704-biskupove-a-predsednictvo-erc-k-migraci) jste inspirovali Františka k požadavku přijetí muslimů do každé farnosti. Nyní jako pokání za urážku vyzvěte každou farnost ne k islamizaci, ale právě naopak, ke kajícím pochodům za rouhačské divadlo.

Vážení biskupové ČBK, musíte uznat svou vinu! Vy na prvním místě musíte v Brně vyjít do ulic! Tím dáte příklad všem katolíkům. Bylo by na místě, abyste nesli černý prapor či kající transparent, měli kající roucho a nesli kříž na zádech! Toto by bylo adekvátní gesto za do nebe volající zločin rouhání, za který nesete hlavní vinu vy.

Závěrem konkrétní pokání pro vás, biskupy ČBK:

1) dejte kněžím svobodu, aby nezmiňovali apostatu Františka;

2) uznejte svou vinu před církví a národem a v Brně učiňte kající pochod s křížem;

3) vyzvěte ke kajícím pochodům v každé farnosti.

 

]]>
Office_BCP@atlas.sk (+ Eliáš Antonín Dohnal OSBMr) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Wed, 30 May 2018 09:29:56 +0000
Jejich násilí - Divadelní svět prázdnoty a agresivity http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2222-jejich-nasili-divadelni-svet-prazdnoty-a-agresivity http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2222-jejich-nasili-divadelni-svet-prazdnoty-a-agresivity Michal Semín uvádí Hovory na pravici pravidelně pořádané Akcí D.O.S.T.

Několik slov Akce D.O.S.T.  na okraj Divadelního světa prázdnoty a agresivity: Od chvíle, kdy postmoderní „filosofové“ odmítli existenci objektivní pravdy a přirozeného řádu, a kdy byly deviace nejrůznějšího druhu prohlášeny za lidská práva, mohou provokace vydávané za umění jen těžko někoho šokovat. Jsou běžnou pěnou dní a křiklavou nudou. Přesto vzbudilo nedávné uvedení hry „Vaše násilí, naše násilí“ na brněnském festivalu Divadelní svět negativní reakce značné části veřejnosti i oficiální protest katolických biskupů.  Oprávněně. (Snad nejjasněji vyjádřil protest primas český Dominik kardinál Duka: Levicoví liberálové říkají svoboda slova. Já říkám HNUS. - pozn. redakce) Prvoplánové urážky Krista a křesťanství ve hře "Vaše násilí, naše násilí" jsou propojeny s totální desinterpretací historie i soudobé reality a zřejmou nenávistí vůči kultuře a hodnotám evropských národů. Zařazení hry do dramaturgického plánu štědře dotovaného festivalu, by však ve skutečnosti nemělo překvapit nikoho, kdo sleduje pochod představitelů multikulturalismu, genderismu a politické korektnosti veřejnými institucemi a jejich cílevědomou snahu ideologicky (a samo sebou i hmotně) ovládnout společnost. Že uvedení hry, ve které postava Ježíše znásilňuje muslimku, podpořil morálním i finančním požehnáním náměstek brněnského primátora, Matěj Hollan, 1. místopředseda hnutí „Žít Brno“, je v tomto smyslu charakteristické. (A odsouzení hodné! - pozn redakce)

 Smutné je ale na celé věci především to, s jakou mírou zmatení, nezodpovědnosti a úpadku etického i estetického vnímání mohou inscenátoři této trapné agitky počítat. Na festivalu ji uvedlo legendární brněnské divadlo Husa na provázku, její zařazení do programu v médiích pateticky hájil ředitel brněnského Národního divadla (sic!) Martin Glaser a intelektuálové „s prstem na tepu doby“ způsobně zasedli v hledišti.

Hru je přitom obtížné nějak pozitivně interpretovat. Neobrací se totiž dejme tomu proti pokrytectví konkrétních křesťanů, kořistnictví evropských velmocí či chybám a hříchům církevních institucí, nýbrž proti dvoutisíciletému synonymu dobra a ztělesnění obětující se lásky. Krkolomné výklady, jimiž divadelníci v doprovodných anotacích objasňují smysl a „symboliku“ svého uměleckého záměru vzbuzují u soudného čtenáře už jen trpký úsměv (jde o vyčpělé floskule typu: „chtěli jsme položit nepříjemné otázky“, popřípadě hysterické výkřiky, jako „víte, že náš blahobyt je založen na tisících mrtvých na Blízkém východě?“).

Jak se mohou stoupenci tradičních hodnot k takové míře tuposti a agresivity postavit?

Předně je nutno sebrat odvahu a sobě i druhým říci nahlas: "Náš takzvaný blahobyt není založen na tisících mrtvých na Blízkém východě, ale na tisíciletí dřiny našich předků! Útok není totéž co obrana, černé není bílé, vaše násilí není naše násilí a také naše daně nesmí nadále být zdrojem financí na vaše festivaly!" (A nejde samozřejmě jen o divadelní frašky, ale stejně tak o nepotřebné, a přitom z veřejných prostředků vydržované „neziskovky“, pochybné „vědní“ obory typu „gender studies“ a podobně)

Dále je třeba se z věci poučit a uvědomit si následující:

1)     Uvedení hry „Vaše násilí, naše násilí“ v době takzvané imigrační krize není náhodné. V roli jakéhosi lakmusového papírku koluje Evropou, a z reakcí na její uvedení lze mapovat nálady v jednotlivých zemích.

2)     Optika dvojího metru je ve značné části mediálního a politického mainstreamu smutnou realitou. Kdejaká svévole, hrubost, agrese vůči evropským národům a jejich tradicím je dovolena a prohlašována za projev svobody. Jakákoli jejich obrana je naopak hodnocena jako projev nenávisti, „náckovství“, extremismu a podobně. Vývoj, proti němuž Akce D.O.S.T. pozvedá svůj hlas více než deset let, dospívá, jak se zdá, do další fáze.

3)     Provokacím podobného typu nelze zabránit jakoukoli aktivitou „zdola“. Petice, demonstrace a veřejné protesty, jakkoli jsou dokladem odvahy a opravdovosti účastníků, absolutně nic nezmění, ba naopak, mohou se nechtěně stát pro podobné blasfemie i jistým typem reklamy. Odpůrci tradičních hodnot již totiž většinu našich veřejných institucí obsadili a nehodlají na své oponenty brát sebemenší zřetel.

4)     Z obdobného důvodu také nemá smysl dovolávat se zavedení cenzury. Za aktuálně nastavených podmínek je to nejen nereálné, ale i nebezpečné. Jakékoli zpřísnění norem v této oblasti by vzápětí bylo účelově zneužito proti hodnotám řádu a svobody.

5)     Jen představitelé politických stran vzešlí z voleb mohou efektivně vystoupit proti podpoře a dotaci podobných počinů z veřejných zdrojů. V Brně se o to neúspěšně pokusili zastupitelé zvolení za KDU-ČSL a, pro mnohé nečekaně, zastupitelé za KSČM. Budiž jim to ke cti.

6)     A z toho plyne nejzávažnější poučení. Připozdívá se a nad Evropou se stahují mračna. Standardní politické soupeření pravice s levicí stále viditelněji ztrácí svůj obsah. Nejde už totiž „jen“ o naše peněženky, ale o samu existenci našeho národa a naší civilizace. Paradoxně, právě v časech, kdy se nad politickým systémem smráká, význam veškerých voleb mimořádně roste. 

Slova, politické a etické ideje, nabývají důležitosti a zasluhují si větší pozornosti, než kdykoli předtím. Je proto třeba žádat od politiků, kteří se letos budou ucházet o naše hlasy v obecních a senátních volbách, jednoznačné odpovědi na zásadní otázky naší národní budoucnosti a našich tradičních mravních a kulturních hodnot. Ztratíme-li totiž naše nehmotné dědictví, ztratíme vzápětí i to hmotné.

Organizátoři festivalu Divadelní svět a inscenátoři hry „Vaše násilí, naše násilí“ tak mají alespoň jednu pozitivní zásluhu: Tím, že překročili veškeré meze vkusu a morálky, pomohli demaskovat povahu soudobé mainstreamové „avantgardy“ a svým cynismem nám opět připomněli, v jak vážných časech se nacházíme. Vezměme si z toho poučení a svými každodenními činy jednejme tak, abychom to, co je nám drahé - v konfliktu s nepřáteli naší kultury a tradic, cizích i těch domácích - pro blaho našich dětí i příštích pokolení ubránili. 

Praha 2. května 2018

Za Akci D.O.S.T.: Mgr. Petr Bahník, předseda, Mgr. Michal Semín, místopředseda, PhDr. Jiří Hejlek, člen předsednictva

www.akce-dost.cz

]]>
CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Fri, 04 May 2018 10:51:37 +0000
Nemlčel kardinál Beran, nesmím mlčet ani já. Mám povinnost zvýšit hlas a křičet! http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2200-duka http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2200-duka J. Em. Dominik kardinál Duka se modlí před rakví s ostatky svého vzoru, neohroženého arcibiskupa pražského a primase českého Josefa kardinála Berana, uloženého k poslednímu odpočinku v kapli sv. Anežky v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v době repatriace kardinála Josefa Berana 21. dubna 2018 a v předvečer svátku sv. Vojtěcha Dominik  kardinál Duka pronesl odvážná slova, která by se měla tesat do kamene. Životní cestu sv. Vojtěcha a kardinála Josefa Berana pojal jako obhajobu lidské svobody, zápasu s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití. Oba jeho předchůdci řešili totéž, co opět řešíme my, a co může způsobit morální kolaps. Podle otce kardinála je dnes znovu a znovu v sázce totéž co v době Vojtěchově a po 2. světové válce v době Beranově. Nastala paralýza demokracie. Dokladem toho je, že ve chvíli, kdy vlast vítá kardinála Berana po 70 letech nuceného exilu, její prezident Miloš Zeman je hostem na sjezdu zločinné a zavržení hodné komunistické strany, která i přes ostudnou volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci. Je to velmi zřetelné znamení hodiny, aby zaznělo rozhodné slovo. Primas český Dominik kardinál Duka proto nad rakví kardinála Josefa Berana a před lebkou sv. Vojtěcha pozvedl hlas: "Nemlčel kardinál Beran, nesmím mlčet ani já. Mám povinnost zvýšit hlas a křičet!" Uvádíme jeho zásadní sdělení nejen všem katolíkům, ale všem občanům, v plném znění a prosíme, aby se nad ním zamysleli než bude pozdě:

Vážení přítomní, drazí přátelé, představitelé politického, kulturního a společenského života, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři v Kristu zde v katedrále, jako i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů. Slavíme bohoslužbu za svátku svatého pražského biskupa Vojtěcha, mučedníka, statečného člověka, misionáře a spolutvůrce střední Evropy; nejen hlavního patrona pražské arcidiecéze a zemského patrona, ale také patrona Polska, Maďarska, a v historickém kontextu již od počátku, patrona Slovenska. Úryvek z knihy skutků apoštolů nám připomněl světodějné rozhodnutí apoštola Pavla, který stanovil strategii, jak naplnit Ježíšův příkaz hlásání evangelia všem národům. Tím však naplnil slova i proroka Izaiáše a starce Simeona, jehož chvalozpěv z jeruzalemského chrámu se stal součástí modlitby církve (Lk 2,32). 

popisek: Ještě než začala mše svatá byla přinesena rakev s ostatky J. Em. Josefa kardinála Berana před oltář jeho tak milované katedrály, s níž mu ani tolik  glorifikovaná Dubčekova komunistická vláda v roce 1969 nepovolila se před blížící smrtí rozloučit. To jen potvrzuje, že komunismus s lidskou tváří prostě neexistuje a je pouhým naivním snem pražské havlistické kavárny. Komunismus je zločinný a zavržení hodný společenský řád, jak to stojí v našem právním řádu, a měli bychom si to již konečně všichni uvědomit a nedopustit jeho znovuzavedení 

 

Zavazuje ji k evangelizaci, která se stala základem nové civilizace lásky vyrůstající z pravdy. Zde můžeme pozorovat cestu Vojtěchovu, ale i cestu kardinála Josefa Berana: obhajoba lidské svobody, zápas s otroctvím spolu s vytrvalým úsilím o láskyplné rodinné soužití jako i o pravdivost života duchovních. To byl misijní program obou našich velkých exulantů. Oba jsou ve službě dobrého pastýře, jak se nazval sám Ježíš Kristus v překrásné alegorii Janova evangelia: „Dobrý pastýř dává život za své ovce.“ (Jn 10,15) Ve velikonoční době a po prožití velikonočního třídenní víme, co znamená jediné přikázání lásky, která vyrůstá z pravé humanity Ježíšova pozitivního zlatého pravidla: „Takto vše, co chcete, aby lidé dělali vám, dělejte vy sami jim; hle, to je Zákon i Proroci.“ (Mt 7,12) Tento zákon v negativním smyslu „Co nechceš…“ znala už antika, jak o tom svědčí Tobiáš (Tb 4,15), ale i Konfucius.


 

Dovolte, abych příchozí exulanty oslovil jako nehodný nástupce na svatovojtěšském stolci: Buď vítán, otče arcibiskupe Josefe, primasi český, arcibiskupe pražský, kardinále Svaté církve římské. Ty, který jsi v rozhodnou chvíli nemlčel, neboť jsi mlčet nesměl. Vracíš se z vyhnanství opět v rozhodnou hodinu a jako tehdy jdeš s relikvií sv. Vojtěcha, který z našich patronů mohl nejsilněji pomoci v onu rozhodnou hodinu, neboť postava sv. knížete Václava byla pošpiněna nacistickým zneužitím. 

J. Em. Josef kardinál Beran spolu se vzácnou relikvií, lebkou sv. Vojtěcha, vše i další obřad bedlivě sledovali
 

 Svatý biskup Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili totéž, co opět řešíme my 

Rozhodná hodina se vždy znovu týká nejzákladnějších otázek bytí a nebytí společenství národa, tedy lidu této země. Svatý biskup Vojtěch i kardinál Josef Beran řešili totéž, co opět řešíme my. Nebezpečí přitom roste úměrně s možností prosadit zlo a způsobit morální kolaps. Co je to za problémy? Kde postavit stráže? Jak a kde chránit to, oč zápasíme? Celá staletí víme, že jde o člověka, tj. o naše lidství. Pojmenujme, co je znovu a znovu v sázce stejně v době Vojtěchově, po 2. světové válce a opět dnes. Je jistě náhodnou souhrou okolností, že ve chvíli, kdy my zde vítáme kardinála Berana, je prezident republiky hostem na sjezdu komunistické strany, která se přes volební porážku dožaduje stále většího podílu na moci? To je velmi zřetelné znamení hodiny, v níž se náš národ nachází a o to větší zodpovědnost připadá hlavě státu, aby zaznělo rozhodné slovo.

Primas český Dominik kardinál Duka zdraví svého předchůdce Josefa kardinála Berana o jehož repatriaci do vlasti se tolik zasloužil
 

Srovnejme si to"

Celý život, od počátku nepochopeného a odmítaného biskupa Vojtěcha, byl sporem s tehdejší mocí o svobodu církve a svobodu člověka. Výsledek? Genocida na Libici a vynucený sice, ale svobodně přijatý Vojtěchův exil. Trvalo dlouho, než jsme přenesli jeho ostatky zpět do pražské katedrály. Jejich vyzvednutí se podařilo teprve, když po třídenním postu složili Čechové v čele s knížetem slib, který je vlastně prvou českou ústavou. Trvalo řadu desetiletí, než se zacelila rána Libice a objevila se státotvorná idea o dvou olivách, sv. Václavu a sv. Vojtěchu, na jedné snítce národa. Tak nalezl svatý biskup Vojtěch své místo na Myslbekově svatováclavském sousoší na náměstí, kde se rozhodovalo a rozhoduje o našich moderních dějinách. Exulant sv. Vojtěch se vrací zpět do své katedrály v místech, kde stála jeho kaple z doby Otce vlasti. A to v podobě sousoší sv. Vojtěcha, Radima a Radly od Karly Vobišové-Žákové. Model tohoto sousoší z roku 1937 do katedrály umístěný kardinálem Beranem v roce 1947, byl po únoru 1948 jakoby navždy spolu s ním vyhnán. Nyní se vrací spolu oba naši pastýři.

Po uložení rakve před oltář celebroval pan kardinál Duka slavnostní mši svatou, aby ji mohl spolu s námi v nabité katedrále alespoň po smrti prožít pan kardinál Beran, když mu to žádná z  krutých komunistických vlád nepovolila
 
 

Život kardinála Berana byl vyplněn týmž zápasem v podmínkách odpovídajících posunu o devět a půl století. Stejně vzdělaný, stejně tichý, stejně národu věrný, stejně pevný ve víře a připravený k obětem za ni. Jako vězeň v Terezíně a Dachau zažil, co je přímé ohrožení života a nutnost spolupráce všech stejně ohrožených. Šlo o holý život každého, a v jedné řadě si pomáhali ideoví protivníci. Odtud si odnesl zkušenost ekumeny i myšlenku, že lze spolupracovat i s názorovým odpůrcem, kdyby byl u moci, na budování státu a k prospěchu celé společnosti. Zklamání se dočkal brzy. Všechny církve na nátlak Alexeje Čepičky odpřisáhly bezpodmínečnou poslušnost vůči státu a jeho ideologii. Jen on v čele katolické církve to odmítl a s ním ostatní biskupové. Za zdrženlivě podanou ruku ke spolupráci s poúnorovou vládou byl odveden do internace a posléze přinucen k trvalému exilu. Nepřehlížím přitom ani ty katolické kněze, kteří zradili své biskupy a papeže a vytvořili v církvi pátou kolonu, kolaborující s rudou totalitou. O jejich roli svědčí skutečnost, že na svém zasedání výboru mírového duchovenstva odměnili potleskem rozhodnutí strany a vlády o trvalém vyhoštění arcibiskupa Berana z vlasti a faktickém znemožnění výkonu jeho úřadu. Toto rozhodnutí odvolala vláda České republiky spolu s prezidentem republiky na podzim 2017. Není jen nějakou náhodou, že stejný osud tehdy stihl i primasy zemí střední Evropy, v nichž sv. Vojtěch zanechal zřetelnou stopu.

Opět stojíme v rozhodující hodině. Nemlčel kardinál Beran, nesmím mlčet ani já. 

Co nám hrozí? Podobně, jako za sv. Vojtěcha i za kardinála Berana je veden útok na rodinu. Jsou navrhovány bezprecedentní a ničivé zákony proti ní. Jsou chystány zákony degradující člověka na jakési bezpohlavní cosi. Jsou navrženy zákony ekumenicky řečeno proti církvím a je trvalá snaha je marginalizovat a mít pod kontrolou.

Připomenu, že o tom přesvědčivě promluvil kardinál Beran na Druhém vatikánském koncilu o náboženské svobodě a ekumeně v duchu pokory a bratrství. Svoboda a důstojnost člověka jsou dnes mnohdy omezovány a potlačovány předpisy ve zdravotnictví, sociálních ústavech i ve školách. Jsme ohroženi mocnostmi a ideologiemi zvnějšku a nemůžeme se fakticky bránit.

Mám povinnost zvýšit hlas a křičet!

Zcela nedávno došlo v naší zemi k případu, který mi nejenom připomíná, že nesmím mlčet, ale že mám povinnost zvýšit hlas a křičet. V naší zemi a po celé Evropě je rozvracena demokracie a spolu s tím dochází ke hroucení právního státu a de facto je rušena rovnost před zákonem.  Existuje zákon proti urážkám národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob (trestní zákoník 40/2009 Sb., § 355). 

Ptám se tedy: Jak je možné, že příslušné orgány justice nezakročí proti uvedení hry, která je v příkrém rozporu s tímto zákonem? Jak je možné, že se nenašel nikdo, kdo by podal trestní oznámení na brněnské divadlo, které ohlásilo uvedení blasfemické a zvrácené hry Olivera Frjiče Klatba (Vaše násilí a naše násilí)? Jakým právem může být svobodně a beztrestně urážen každý, kdo si váží křesťanských hodnot, to jest především Ježíše Krista? Každý občan, který ví, co vykonal pro návrat svobody svatý Jan Pavel II.

Ptám se celé naší i evropské společnosti: Co by se stalo, kdyby nějaké divadlo uvedlo podobnou hru urážející Islám? Nám je nařízeno: "Vy, křesťané, za všech okolností se podvolte a buďte ústupní." Nemáme ale již kam ustoupit!

V roce 100. výročí vzniku Československa se ptám, co by této demokracii řekl její první prezident TGM?

Všem nám je to jasné. Co je to vlastně demokracie bez přívlastků nacionální, lidová, sociální, socialistická, … jak o ní mluví preambule Ústavy ČR? Odpovím slovy muže, o jehož významu a statečnosti nelze pochybovat a bez něhož by ČSR nevznikla, slovy generála Milána Rastislava Štefánika: „Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nič nerozprávať, ale problémy riešiť!“ To jsou ideály, na kterých byl založen náš stát! To jsou ony „evropské hodnoty“, které buďto budeme hájit anebo Evropa přestane být Evropou!

Dnes nastala paralýza demokracie - vláda úřadů, byrokracie a šikana...

Ale vraťme se k základnímu tématu. S čím se dnes potkáváme na každém kroku? S paralýzou demokracie. Jsme často šikanováni vládou úřadů a byrokracií. Společnost se polarizuje a radikalizuje. Početně stále narůstající skupiny skandují na náměstích hesla a některé jsou připraveny „udělat pořádek.“ Nemlč, arcibiskupe! Nesmím mlčet, musím varovat, vyzývat k rozumnosti a volat ke smíru a k službě bližnímu!

 

A lebka sv. Vojtěcha s rozžatou svící jako by k odvážným slovům pana arcibiskupa přikyvovala
 
 

Především ovšem musím stejně jako moji předchůdci sv. Vojtěch, kardinálové Beran a Tomášek znovu prohlásit: „Církev je na straně národa!“ To je všech občanů České republiky, kteří v ní žijí a pracují pro její rozvoj a také ji chrání. Pevně věřím, že tato slova a výzva jsou vlastně slovy Ježíšova zlatého pravidla. Dovolím si na závěr odcitovat poslední věty z odkazu kardinála Berana: „I když mé srdce v římském velechrámu v prach rozpadne se v chladné zemi cizí, má láska k vlasti nikdy nevymizí, za národ svůj se modlit nepřestanu.“ A nyní budeš, náš milovaný arcibiskupe a primasi český Josefe Berane, bratře Tomáši, s námi v naší katedrále spolu s těmi, kteří se za nás modlili, pro tuto zemi pracovali, trpěli či obětovali svůj život!

popisek: Katedrála byla opravdu nabitá k prasknutí. Kromě politických špiček v čele s předsedou první komory parlamentu Milanem Štěchem s chotí a samozřejmě všech významných církevních hodnostářů se přijelo poklonit panu kardinálu Beranovi po jeho dlouholetém exilu v Římě mnoho nejrůznějších vlasteneckých organizací a spolků z Čech a Moravy (viz snímek), takže se dalo stěží projít i ve vedlejších lodích. 
 
 

popisek: Velice potěšitelné bylo vidět jak upřímně prožívali mši zástupci nejmladší generace, pro které to zůstane určitě vzpomínkou na celý život. Jedinou kaňkou byla nepřítomnost hlavy státu, která dala přednost účasti na sjezdu svých bývalých spolustraníků. Je to ale škoda pro ni, protože dala těm, kteří si mysleli, že se změnila a nemá komunisty, kteří jí kdysi ze strany vyloučili už ráda, důkaz, že to není pravda.  Že pouze potřebovala jejich hlasy ke svému opětovnému zvolení a nyní se naivním voličům svým chováním již může vesele vysmát. Potvrdila platnost slov největšího amerického prezidenta minulého století Ronalda Reagana, že komunismus je jen jeden a nenapravitelný. 

 

Dovolte mi krátký epilog. Jistě uslyším a budu číst, jak jsem si mohl dovolit tyto výtky. Chtěl bych říct, že jsem nikoho nesoudil a neodsoudil; chtěl jsem upozornit, varovat a vyzvat k zamyšlení: Je skutečně normální, když se ročně v naší zemi rozvádí polovina manželství? Když zde, v Praze, 80 % zemřelých odchází na věčnost bez pohřebního obřadu? Je normální, že při rozvodu se manželé obviní z těch nejhorších věcí a urážky neberou konce? Je normální utrpení dětí, které ztrácí svého tátu a mámu a jedná se s nimi jako se zavazadlem? Oč větší ohled mají mnozí na své domácí mazlíčky. Proč máme rekordní počet dětí v dětských domovech?

Zamysleme se nad tím doma v našich rodinách, ve školách, ale i v parlamentě. Nepotřebují naše děti spíše výchovu k mateřství a otcovství, než návrhy, které operují s pojmy rodič A a rodič B? Myslím, že takovéto nápady se zrodily z četby komunistického manifestu a odvrhnutím rodiny jako takové.

popisek: V katedrále bylo přítomno mnoho vlasteneckých historických vlajek, které nesli účastníci procesí doprovázející rakev kardinála Berana ze Strahovského kláštera  do Svatovítské katedrály. Ta na obrázku vyjadřuje vše.

 

Nebylo by místo na televizních obrazovkách pro pořady, které by formovaly a zušlechťovaly celou naši společnost? Berme slova Milána Rastislava Štefánika a TGM vážně. Zamysleme se nad zlatým Ježíšovým pravidlem. Má kritická slova nepatří jen těm „nahoře“, ale také nám „dole“. Neteskním po totalitě v jakékoli barvě - hnědé, rudé, černé, a tak bych mohl jmenovat celé spektrum duhy. Přeji si, abychom všichni žili ve svobodě a odpovědnosti, rozumnosti a moudrosti, šlechetnosti a velkorysosti. Dovolte mi připomenout slova francouzského prezidenta Macrona v Evropském parlamentu: „Nepotřebujeme autoritářskou demokracii, ale autoritu demokracie.“ Úcta k druhému, pravdivá kritika, která respektuje důstojnost druhého člověka, je požadavkem naší doby. 

Amen. Tak to je. Bůh vám žehnej.

Primas český Dominik kardinál Duka opouští se svými věrnými katedrálu

 

Homilie Dominika kardinála Duky z 21. dubna 2018 je proložena fotografiemi z oslavné mše, na níž byla pronesena. Snímky a popisky k nim Ivana Haslingerová, Fragmenty

]]>
duka@apha.cz (J. Em. DOMINIK KARDINÁL DUKA, OP, arcibiskup pražský a primas český) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Fri, 27 Apr 2018 08:08:47 +0000
Blahopřání k 75. narozeninám primasi českému J. Em. Dominiku kardinálu Dukovi http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2196-blahoprani-k-75-narozeninam-primasi-ceskemu-j-em-dominiku-kardinalu-dukovi http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2196-blahoprani-k-75-narozeninam-primasi-ceskemu-j-em-dominiku-kardinalu-dukovi J. Em. Dominik kardinál Duka při svěcení pomníku sv. Vojtěcha v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

J. Em.  Dominik kardinál Duka slaví dnes své 75. narozeniny. Redakce Fragmentů a Kulturní komise ČR mu přeje ať se jako svatý Vojtěch i nadále ve svém životě nepřestane hlásit k hodnotám, kterým věří a to i přesto, že v médiích naráží mnohdy na povýšený odpor komunistickým atheismem morálně poničených odpůrců. Patří mu náš velký dík za to, co během svého působení ve funkci arcibiskupa pražského udělal nejen pro církev a věřící, ale pro morální obrodu celé naší země. Věříme, že mu Bůh dopřeje ještě po mnoho let hodně zdraví a síly pro další kultivaci a morální obrodu našeho komunismem poničeného národa. Ať mu v tom pomáhá Bůh a splní se mu všechny sny a tajná přání.

 

 

 

 

 

Za redakci revue Fragmenty šéfredaktorka Ivana Haslingerová a vydavatel Jiří Pancíř, prezident Kulturní komise ČR.

 

 

Bůh Vám žehnej, Eminence.

]]>
CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Wed, 25 Apr 2018 21:35:26 +0000
Slavnostní koncert k 75. narozeninám Dominika kardinála Duky ve Svatovítské katedrále http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2194-slavnostni-koncert-k-75-narozeninam-dominika-kardinala-duky-ve-svatovitske-katedrale http://fragmenty.cz/index.php/cirkev/cirkev-a-moralku-naroda/item/2194-slavnostni-koncert-k-75-narozeninam-dominika-kardinala-duky-ve-svatovitske-katedrale Dárek k narozeninámpro primase českého od jeho přátel

Dne 26. dubna 2018 se dožívá 75 let osobnost, která udělala neuvěřitelně mnoho nejen pro katolickou církev u nás, ale i pro morální obrodu celého našeho komunistickým marazmem tolik poničeného národa, J. Em. Dominik kardinál Duka, OP, arcibiskup pražský a primas český. Jeho přátelé připravili panu kardinálovi k narozeninám nádherný dárek - "Slavnostní koncert k  75. narozeninám Dominika kardinála Duky OP arcibiskupa pražského a primase českého" v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Začátek koncertu je v 19 hodin v  katedrále, která se díky jeho neúnavné práci proměnila do obrazu opravdu světově nádherného Božího domu. Nové osvětlení, zateplení, ozvučení, kompletní systém zvonů znějících  po celé Praze, nové obří varhany a překrásný stříbrný náhrobek sv. Vojtěcha, hrob J. Em. Josefa kardinála Berana, to vše by bez opravdu neuvěřitelného pracovního nasazení pana kardinála Duky nebylo. A v tomto nádherném prostředí zazní pro něj jako důkaz poděkování, lásky a úcty jeho přátel skladby Vivaldiho, Bacha, Dvořáka, Handela, Pucciniho a dalších mistrů.

Všichni jeho přátelé a obdivovatelé jsou zdarma zváni na tuto jedinečnou událost. Vstup do katedrály je možný od 18:30. (Pozor na zdržení u bezpečnostních kontrol vybudovaných jako ochrana před muslimskými teroristy. Policisté mohou u nich žádat o doklad totožnosti.)

Za Kulturní komisi ČR i revui Fragmenty přejeme panu kardinálovi nádherný zážitek při poslechu krásné hudby ve středu jeho přátel. Zaslouží si to za to co všechno pro nás všechny udělal a věříme ještě udělá, mírou vrchovatou.

Děkujeme Vaše Eminence.

 

]]>
haslingerova@fragmenty.cz (IVANA HASLINGEROVÁ) CÍRKEV VYTVÁŘÍ MORÁLKU NÁRODA Tue, 24 Apr 2018 21:17:01 +0000