Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta na Popeleční středu 10. února 2016 Doporučený

J. Em. Dominik kardinál Duka  celebruje mši svatou ve Svatovítské katedráel J. Em. Dominik kardinál Duka celebruje mši svatou ve Svatovítské katedráel snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Na Popeleční středu uděluje kněz věřícím na čelo popelem znamení kříže (popelec) se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ .  Přijetí popele, symbolu smrti a nicotnosti je znamením kajícnosti. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Ježíšova výzva  „žíněné roucho a popel“ k obrácení a k pokání, která zazněla na Popeleční středu, nemíří tedy jen na vnější skutky - posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce kajícníka, na jeho vnitřní pokání a obnovu, která ho motivuje k tomu, aby se odvrátil od zla a hříchu a obrátil svůj život k Bohu. Popeleční středou tak začíná nejen první den čtyřiceti denního půstu, ale především je počátkem výše popsané vnitřní přípravy věřících na největší svátek katolické církve Velikonoc.  Na ukřižování, následné vzkříšení a vstoupení na nebesa Ježíše Krista. Proto se ve všech kostelích rozezní v tento den po celé zemi při slavnostních bohoslužbách slavnostně zvony.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech se na Popeleční středu 10. 2. 2016 koná  slavnostní mše svatá od 18.00 hodin. Jejím celebrantem je Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Věřící tak mohou získat Popelec - kříž popelem  na čelo přímo z rukou této nejvyšší církevní osobnosti v naší zemi. Tato významná mše svatá bude zahájena 17:45 hodin slavnostním zvoněním. Začnou zvonit zvon Dominik a Josef, v 17:47 se k nim  přidá zvon Jan Křtitel a v 17:50 se přidá  zvon Václav. Zvonění skončí v 18 hodin. I když je bohužel v současné době největší zvon Zikmund mimo provoz, bude to i tak určitě nádherný pocit slyšet zvuky zvonů v krásně zrekonstruované starobylé katedrále, která je po staletí symbolem naší státnosti. 

130-007-A_Mimořádné zvonění_Popeleční středa

 

Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš

Remember, man, you are dust, and to dust you shall return.

Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris.

 

 

 

Popeleční středa je výzvou k  pokání a obrácení se k Bohu 


Má nastat v životě kajícníka radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a zaměření jeho c
elého života k Bohu. Toto obrácení by ale nedokázal provést sám smrtelný člověk. Pokud však Bůh pozná, že si to upřímně  celým srdcem přeje, nastane jeho přerod působením samotného Boha. Když objeví věřící ve svém srdci velikost Boha a svůj pozitivní vztah k němu, dá mu Bůh odměnou možnost začít nový život. Toto vnitřní obrácení člověka motivuje k tomu, aby se jeho nový postoj projevil i navenek v jeho běžném životě. Bez toho by pouhé vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé a život by se mu nezměnil.  

130-007-B_Mimořádné zvonění_Popeleční středa

lustrační fota  převzata z webu: Pražští zvoníci svatovítští   http://campanarii.cz/

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 157 hostů a žádný člen

VIDEO ZPRÁVY

 

Kardinál Dominik Duka zve 28. 10. 2018 od 16:15 hodin občany do Svatováclavské kaple  k Modtibě za národ

 

Pozvánka na Kající a prosebné procesí za český národ 28.10. 2018 

Sraz na Staroměstském náměstí v Praze od 14. hodin 

 

Jak dopadla  Florencie Lorenza Magnifica díky Merkelové

Eulament při večerním zasedání:

Server Manipulátoři usilovně vyvrací tvrzení, že europoslanci v sále spí. Má pravdu. Spí v hezky doma v postýlkách.  

Václav Klaus: Homopolitikus Jakl je nejlepší ze všech 230 kandidátů do Senátu

Snímky přechodů hranic mezi státy

Český turista na Krétě nafilmoval "topící se migrantky"

Kameranovi dávala pokyny režisérka, aby to vyvolalo potřičný soucit. 

 

Až budete chtít něco vzdát, podívejte se na toto video

HURÁÁÁ! Nigel Farage zpět v politice v boji za svůj sen - skutečný Brexit

Chvilka_poezie.pps

Vynikající Ladislav Jakl z IVK proti havlistovi Igoru Lukešovi z Bostonu

 

HLOUPÁ  HUSA NA PROVÁZKU Olivie Žižková 

Kdo týrá zvířata nesmí odejít od soudu s podmínkou

Velikonoce jsou cesta do Božího království

Voliči prohlédli Drahošovu prázdnotu - prohrála nepolitická politika

Návrat otce kardinála Josefa Berana domů

Václav Klaus: "Vystupme z Unie, dokud je čas!

Niegel Farage: Češi jděte si pro exit!

 

Prezident Zeman k negativním vlivu islámismu na Evropu

Cyril Höschl: Atmosféra ve společnosti je sociálně demokraticko levicově rozbředlá

 Evropská civilizace stojí a padá s křížem

 

Marine Le Pen hovoří v EP o imigraci

EU porušuje svou vlastní Lisabonskou smlouvu 

 

Ringo Čech: Evropa byla zničena

Co je islám dodpravdy - výklad 

Zoufalost francouzské policie  aneb k čemu vede multikulturalismus Macrona

 

Požehnané Vánoce - výklad smyslu Vánoc

cz.Dear Child Jesus, I am your little sheep 

Kardinál Tomášek, morální autorita za komunistické diktatury 

Video Kardinál Tomášek - významná osobnost našich dějin

Toto video řekne vše o tom, proč zrušit bestiální kožešinové firmy. Je to opravdu děs!

Závidíme Maďarům  Viktora Orbána 

Bjorn Lomborg: Zchlaďte hlavy

Členové redakční rady Fragmentů v diskusi na youtube o ČT

 

 

 

 

 

 

 

ÚVODNÍ FOTA A VIDEA

STRAŠIDLA ZE ZÁLESÍ

 

NEJVÍCE ČTENÉ ČLÁNKY

Kliknutím na obrázek získáte článek


Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %